Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Základní škola v Tyršově ulici oslaví za několik dní 105. narozeniny

Přesně 105 let uplyne 4. října od doby, kdy byla slavnostně otevřena budova školy v Tyršově ulici. Od té doby prošla budova několika významnými historickými obdobími.

Historie 
Již od prvopočátku sloužila budova v Tyršově ulici č. 7 jako rumburská Chlapecká škola obecná a Chlapecká měšťanská škola. Ředitelsví těchto škol sídlilo v I. patře. V přízemí fungovala místní česká škola. Tento stav však vydržel pouze do I. světové války, kdy budova začala sloužit jako ubytovna vojenské posádky (kasárna). Rumburská posádka však měla mnoho důvodů k nespokojenosti. Důvodem bylo nedostatečné zásobování, nevyplacené žoldy, šikana, ale především měli být vojáci odesláni zpátky na frontu. Největší počet nespokojených byl ubytován právě v budově naší školy. Vření vyvrcholilo 20. května 1918, kdy se opět snížila denní dávka chleba. Následujícího dne ráno v 6.00 hodin tak vypukla na dvoře školy Rumburská vzpoura, která byla následně potlačena a skončila popravou jejich pěti předních představitelů.
Mezi dvěma světovými válkami se do školy opět děti a jejich učitelé vrátili. Fungovala zde česká škola s 5 třídami, v přízemí byla umístěna mateřská škola. Tuto skutečnost však zvrátila II. světová válka. Třídy byly přetvořeny na nemocniční pokoje. V budově se zřídila vojenská nemocnice. Ke konci války se škola změnila na útulek pro uprchlíky, ale už v průběhu prázdnin roku 1945 si zde uložila svůj inventář Rumburská učňovská škola. Od konce srpna do října téhož roku sloužila sovětskému vojsku. To ještě nebylo pryč a první poschodí obsadil SNB, který zde zřídil věznici. Netrvalo dlouho a v lednu roku 1946 budova opět ožila dětmi a učiteli a již po 60 let zde nepřetržitě trvá školní výuka.

Současnost
Dnes budova slouží základní škole, jejímž zřizovatelem je Město Rumburk. Škola není jen místem pro vzdělávání, ale i pro mimoškolní aktivity. Velmi aktivně zde pracuje dyslektická ambulance pro děti s poruchami učení. Díky dotacím od MěÚ Rumburk se můžou konat různé sportovní, výtvarné a vzdělávací soutěže, školní družina pořádá pravidelné jarní a podzimní výlety na různá významná a zajímavá místa našeho i okolních krajů, školní sbory se každoročně účastní vánočních slavností v polském městě Lwówek Sl. Děti se pravidelně v oblasti sportu i kultury setkávají v rámci malého pří-hraničního projektu společně s německými dětmi. Škola je také zapojena do velkého mezinárodního projektu „Schule Wirtschaft Euregios“, jehož cílem je, aby mladí lidé dále neodcházeli za prací do velkých měst a zůstávali tak v příhraniční oblasti.
V rámci školy pracují také zájmové kroužky hry na flétnu, aerobicu, volejbalu, informační technologie, výtvarný kroužek. Žáci sedmého ročníku se pravidelně účastní velmi oblíbeného lyžařského výcviku, který je částečně financován Unií rodičů. Od roku 1995 si děti vydávají svůj školní časopis „Tyršovák“ a od r. 2005 je vydáván ještě časopis „Cool“. A není zapomenuto ani na dospělé. Letos se konal již II. reprezentační ples školy, který se setkal s velkým úspěchem.
Určitě je toho ještě mnoho, co se dá na škole vylepšit. V nejbližší době věříme, že se započně s kompletní rekonstrukcí tělocvičny, jejíž stav si už žádá celkovou opravu. Ve studiích je již rozpracován sportovní a odpočinkový venkovní areál, který naše škola také postrádá. Určitě je nutné také pokračovat s neustálým doplňováním počítačového vybavení. V plánu je pořízení interaktivní tabule, která bude pro školu určitě velkým přínosem.
Prostřednictvím svého příspěvku v brožuře vydávané ke 105. výročí školy poděkovali všem pedagogům pan starosta Jaroslav Sykáček a pan ředitel Josef Růžička, dětem pak popřáli hodně úspěchů ve školní práci.

tyrsovka18
Tisk Tisk | E-mail E-mail