Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Město Rumburk v číslech a hlava se jen točí

Další čtyři roky jsou téměř za námi a je jistě dobré udělat si malou rekapitulaci jen těch nejzákladnějších údajů z hospodaření města. Tak tedy, za čtyři rozpočtové roky 2003 až 2006 město hospodařilo celkem s 1,134 miliardy korun, prodalo svůj majetek přibližně za 119 miliónů korun, získalo dotace (bez dotací na sociální dávky) ve výši téměř 207 miliónů korun a proinvestovalo (prostavělo) neuvěřitelných 299 miliónů korun. Přitom dluhová služba, tedy údaj o zadluženosti města, klesla z 6 % na přibližně 3 % z celkových povolených 30 % (údaj MF). To je jedna z nejnižších uváděných hodnot dluhových služeb stejně velkých a větších sídel v celé České republice. Město má v současné době jediný úvěr, a to investiční, který ročně splácí ve výši 8 miliónů korun a ke konci tohoto roku bude činit jeho zůstatek už jen necelých 45 miliónů korun.
Za stejné období se podařilo do města Rumburk nalákat investory, kteří zde odhadem proinvestovali 2,5 až 2,7 miliardy korun. Přičemž bezpochyby největší vliv na tuto výši měla investice společnosti Benteler v naší průmyslové zóně a dále pak i investoři domů prodávaných v centru města v tzv. zvláštním režimu (s podmínkou rekonstrukce venkovního opláštění celého objektu do čtyř let od termínu odkoupení od města).
Za poslední čtyři roky se „rodina“ města Rumburk značně rozrostla. Největší vliv na to mělo odkoupení podílů ve společnosti 1. Zdravotní Rumburk, a.s., tedy v Lužické nemocnici a poliklinice a převzetí agent výkonu státní správy po rušeném okresním úřadu. Dnes celá tato „rodina“ ročně hospodaří s částkou přibližně 470 miliónů korun a zaměstnává skoro 700 zaměstnanců. Tím se řadí mezi absolutně největší hospodářské subjekty, ale zejména zaměstnavatele nejen v regionu Šluknovského výběžku, ale i v celém „bývalém“ okrese Děčín.
Na další období má město Rumburk připraveny a nebo připravuje vlastní investiční záměry v hodnotě přes jednu miliardu korun. Ty by měly být významně spolufinancovány z rozpočtů a dotací zejména Evropské unie. Dále spolu s privátními investory město chystá investice za další více než dvě miliardy korun a s tím je i spojeno vytvoření nových pracovních míst.

Darek Šváb
místostarosta města pro finance a investice

Tisk Tisk | E-mail E-mail