Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pravoslavná církev v Českých zemích

Název pravoslavný neboli ortodoxní znamená neporušenou jednotu a apoštolskou posloupnost od doby Kristovy do doby ekumenických sněmů (koncilů) a nerozděleného křesťanství prvého tisíciletí. Samozřejmě i vyznání, že jedinou hlavou těla církve je Ježíš Kristus.

Nejranější dějiny pravoslavné církve u nás jsou spojeny s misií sv. Cyrila a Metoděje, kteří k nám přišli z Cařihradu a přinesli bohoslužebný a kanonický řád východní pravoslavné církve. Po smrti Metoděje roku 885 byl tento řád papežem Štěpánem V. zakázán. Žáci slovanských apoštolů byli nuceni odejít ze země a kam přišli, zavedli řád východní církve. Naše domácí pravoslaví navazuje na cyrilometodějské dílo a považuje se za jeho pokračování.

Tisíc let po sv. Cyrilovi a Metodějovi byl prvním biskupem a jejich následovníkem český a moravskoslezský biskup Gorazd (Matěj Pavlík), nesoucí symbolické jméno jednoho z jejich žáků. Vysvěcen byl 25. září 1921 v srbském Bělehradě. V meziválečném období 20. století se mu podařilo položit základy pravoslavné církve v Čechách, na Moravě a částečně i na Slovensku, postavit z vlastních církevních prostředků nové chrámy. Navázal na bratrské styky se sesterskými východními církvemi a ekumenické styky s protestantskými církvemi, zvláště episkopální v Americe a anglikánskou církví. Pravoslaví považoval biskup Gorazd za plodnou formu křesťanství a byl přesvědčen o jeho významném poslání v ekumenickém hnutí.

V době okupace a války poskytly pravoslavní duchovní úkryt atentátníkům na Heydricha v Cyrilometodějském chrámě v Praze. Jejich odhalením byla však rodící se církvi zasazena velká rána. Dne 4. září 1942 byli biskup Gorazd, představený katedrálního chrámu Václav Čikl, duchovní dr. Vladimír Petřek a předseda sboru starších Jan Sonnevend zastřeleni. Jejich rodiny spolu s dalšími zahynuly v koncentračním táboře, pravoslavní kněží byli posláni na nucené práce, církev zakázána, majetek konfiskován.

Dnešní pravoslavná církev, obnovená po druhé světové válce, je samostatná. První mezi biskupy – olomouckým, prešovským a michalovským – je v současné době arcibiskup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska. Po vytvoření českého a slovenského státu r. 1993 působí nadále jednotně v obou nových republikách.

Pravoslavná církev má čtyři eparchie: Pražskou, Olomoucko – brněnskou, Prešovskou a Michalovskou. V čele každé eparchie je biskup. Kromě těchto čtyř biskupů má církev ještě jednoho biskupa vikáře Pražské eparchie s titulem „mariánskolázeňský“. Nejvyšším představitelem církve je arcibiskup pražský.

Pravoslavná církev má v České republice 82 farností (Čechy 51, Morava a Slezsko 31), dle sčítání lidu z roku 2001 se k tomuto učení hlásí 22.968 věřících a asi 100 tisíc věřících ze zahraničí, kteří pobývají v ČR.

Tisk Tisk | E-mail E-mail