Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Upozornění pro praktické lékaře

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní, upozorňuje praktické lékaře v územním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Rumburk na možnost vydání speciálního označení vozidla praktického lékaře, které umožňuje praktickým lékařům ve službě v jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, nedodržení zákazu stání vyplývající z dopravní značky „Zákaz stání“, a to po dobu nezbytně nutnou. Žádost o vydání speciálního označení vozidla praktického lékaře je možné vyzvednou na oddělení dopravně správním u vedoucího oddělení M. Hejny, nejlépe po telefonické domluvě na tel.: 412 356 337.

K žádosti je nutné doložit následující dokumenty:

  • doklad totožnosti,
  • rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení vydané krajským úřadem*,
  • doklad o přidělení identifikačního čísla organizace*,
  • doklad o tom, že žadatel registruje pojištěnce nebo zajišťuje lékařskou službu první pomoci nebo se na jejím zajišťování podílí nebo vykonává zálohu zdravotnické záchranné služby*,
  • potvrzení, že žadatel je zaměstnancem státního zdravotnického zařízení vykonávajícím činnost praktického lékaře*,
  • potvrzení, že žadatel je zaměstnancem nestátního zdravotnického zařízení vykonávajícím činnost praktického lékaře, doklad o tom, že nestátní zdravotnické zařízení, jehož je žadatel zaměstnancem, registruje pojištěnce nebo zajišťuje lékařskou službu první pomoci nebo se na jejím zajišťování podílí nebo vykonává zálohu zdravotnické záchranné služby*,
  • velký technický průkaz vozidla.

* vyberte vhodný dokument

Tisk Tisk | E-mail E-mail