Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburští úředníci byli pochváleni

Pochvalu a ocenění za profesionální přístup a jednání si od krásnolipského tajemníka Jana Koláře vysloužili pracovníci Městského úřadu Rumburk, vedoucí odboru životního prostředí Ing. Jiří Latislav a Tomáš Gottwald. V dopise adresovaném tajemníkovi MěÚ Rumburk JUDr. Miroslavovi Majzlíkovi jeho krásnolipský kolega píše: „V minulých týdnech jsme se na území města potýkali se znečištěním říčky Křinice, která je hraničním tokem protékajícím ekologicky hodnotným územím Národního parku České Švýcarsko do SRN.
Včasným a efektivním zásahem dvou vašich výše uvedených pracovníků byl odhalen zdroj a původce znečištění a provedena opatření k zamezení dalšího průniku ropných látek do toku říčky. Z vlastní zkušenosti na místě havárie vím, že oba vaši pracovníci se aktivně a osobně podíleli na výkopech sond i následujícím čištění toku
.“
Podle Jana Koláře byla aktivita obou pracovníků MěÚ Rumburk velmi pozitivně vnímána i občany Krásné Lípy, kteří byli přítomni zásahu.
Velmi si cením pochvaly svého kolegy z Krásné Lípy adresované pracovníkům našeho městského úřadu. Bohužel, stalo se českým folklorem na státní úředníky spíše jen nadávat a jen málokdo dokáže též ocenit jejich kvalitní práci,“ říká tajemník rumburského úřadu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail