Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ing. Jaroslav Sykáček obhájil křeslo starosty města Rumburku

V Domě kultury Rumburk proběhlo ve čtvrtek 2. listopadu za hojné účasti veřejnosti Ustavující zasedání Zastupitelstva města Rumburk po říjnových volbách, na kterém mělo být zvoleno nové vedení města.
Noví zastupitelé se shodli na ustanovení tří uvolněných členů zastupitelstva pro výkon funkce starosty a dvou místostarostů a na sedmičlenné radě města.
Do funkce starosty města byli navrženi dva kandidáti. Lídr kandidátky ČSSD Ing. Jaroslav Sykáček, dosluhující starosta města Rumburk a lídr kandidátky ODS Bc. Karel Schäfer, rumburský podnikatel. Každý z kandidátů dostal možnost v průběhu deseti minut prezentovat sám sebe před zastupiteli a obhájit tak svou kandidaturu na post starosty.
Karel Schäfer ale vystoupil s prohlášením za celou kandidátku občanských demokratů, v němž zdůraznil, že povolební jednání mezi ODS a ČSSD v Rumburku probíhala v jejich neprospěch a vzhledem k tomu, že mezi oběma stranami nedošlo k žádné přijatelné dohodě, vzdal se Karel Schäfer své kandidatury na post starosty. Ostatní zastupitelé za ODS bojkotovali další průběh voleb a nenavrhli žádného kandidáta do řídících orgánů města a vzdali se i svého hlasovacího práva. Zbývajících třináct členů zastupitelstva, z toho osm za ČSSD, tři za KSČM a dva nezávislí za SNK ED navrhli do funkce místostarosty tři kandidáty, pana Darka Švába, paní Alenu Winterovou a Václava Staňka. Ten ale kandidaturu nepřijal, a tak se hlasovalo o dvou zbývajících kandidátech. Darek Šváb byl zvolen třinácti hlasy, Alena Winterová v prvním kole neprošla, ve druhém získala dvanáct hlasů a i ona se tak stala novou místostarostkou města.
Zbývalo již jen zvolit čtyři členy rady města. Navrženi však byli jen tři kandidáti, pan Václav Staněk, MUDr. Petr Vondráček a Mgr. Ladislav Pokorný. Všichni tři tuto nabídku přijali a všichni tři byli zvoleni nadpoloviční většinou hlasů. Sedmý člen zastupitelstva bude na návrh volební komise dovolen při příštím zasedání Zastupitelstva města Rumburk.

volby21

Nově zvolená místostarostka města Alena Winterová se chce zasadit o rozvoj sportu a kultury ve městě a přispět k jeho zkrášlení. Po její pravici staronový místostarosta Darek Šváb, po levici staronový starosta Ing. Jaroslav Sykáček. Foto: gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail