Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Prohlášení lídra kandidátky ODS Karla Schäfera k volbě starosty a řídících orgánů města při 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Rumburk ze dne 2. 11. 2006

Vážení občané města Rumburk, vážené kolegyně a kolegové zastupitelé.
Jmenuji se Karel Schäfer a vzhledem k tomu, že je dnes ustavující zasedání zastupitelstva, které se řídí volebním řádem, tak volím tento způsob, jak jako zástupce za kandidátku ODS na dnešním jednání vystoupit. Úvodem chci zdůraznit, že jsem rád, že jsme se v mi-nulém volebním období podíleli na správě a řízení města, a to i v menšinovém zastoupení jak ve vedení města, tak v radě města. Tato dohoda o spolupráci vznikla po minulých volbách a navazovala na předcházející dobrou spolupráci s kandidátkou ČSSD a poměrné zastoupení v orgánech města odpovídalo též výsledku ve volbách, kdy poměr mandátů byl 8/6.

V letošních komunálních volbách před 14 dny naši občané rozhodli o novém složení městského zastupitelstva. Vítězem voleb se stala ČSSD, která sice zvítězila o přibližně 185 hlasů, ale naše kandidátka výrazně posílila a získala stejně jako ČSSD 8 mandátů. Respektujeme výsledek voleb a dle našeho názoru občané dali zcela jednoznačný signál nám zastupitelům, jaké je jejich přání. Zároveň nás i zavázali k tomu, s kým máme jednat o složení městských orgánů. Předpokládali jsme proto, že i po letošních volbách bude naším zcela přirozeným partnerem pro jednání o sestavení rady města a vedení města kandidátka ČSSD.
ODS navrhla svému partnerovi vyrovnanou variantu podílu na odpovědnosti za řízení a správu města. Náš návrh zněl a stále zní: strana, která bude mít ve vedení města, tj. v uvolněných funkcích většinu, tak bude mít menšinu v sedmičlenné radě města. Náš návrh nebyl podmiňován žádnými personálními, osobními či jinými podmínkami a byla dána ČSSD možnost výběru jakékoliv varianty v rámci navrhovaných zásad. S tímto naším návrhem jsme seznámili všechny ostatní kandidátky. Tato varianta byla ze strany ČSSD odmítnuta.
V průběhu dalších jednání ČSSD předložila vlastní návrh na zachování stávajícího vedení města a složení rady. 3 zástupci ČSSD, 3 zástupci ODS a jeden zástupce nezávislých. Jako zástupce nezávislých byl navržen Dr. Strachoň, který je novým členem městského zastupitelstva a který s touto variantou vyslovil souhlas. ODS i vzhledem k tomu, že tato varianta není dle názoru našich zastupitelů vyrovnaná a neodpovídá výsledku voleb, tak v zájmu dohody tuto variantu akceptovala. Bohužel, ani tato varianta nebyla ze strany ČSSD přijata.
Veškeré varianty, které nám byly nabízeny, znamenaly vždy nevyvážené postavení v náš neprospěch. Chtěl bych zde říci, že jsme projevili vůli sepsat i písemný dokument, ve kterém se zavážeme ke společnému plnění volebních cílů, které jsme deklarovali v našich volebních programech a které jsou u obou stran shodné. Ani na tomto aktu nedošlo ke shodě.

Vážení spoluobčané, vážení zastupitelé.
Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě na přijatelné variantě, která by odpovídala výsledku komunálních voleb, jsem nucen vám tímto sdělit rozhodnutí zastupitelů zvolených za ODS. ODS dnes nebude navrhovat žádného svého kandidáta do volených funkcí a nebude se aktivně účastnit na dnešním hlasování.
… Dále jsem byl požádán zastupiteli za Sdružení pro sport a prosperitu, kteří nemají možnost nyní vystoupit, abych zde tlumočil jejich stanovisko, a to, že v současné době nebudou též kandidovat do orgánů města a neúčastní se též dnešního hlasování.
Na závěr svého vystoupení jsem tedy nucen Vám sdělit, že tímto odstupuji z kandidatury na starostu města Rumburk a věřím, že naši voliči náš postoj pochopí.
Děkujeme Vám za podporu a zároveň přejeme všem nově zvoleným hodně štěstí a pracovních úspěchů v práci pro rozvoj města Rumburk. Děkuji za pozornost.

Tisk Tisk | E-mail E-mail