Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Šenováček slaví čtyřicítku

Právě v těchto podzimních dnech si připomínáme 40 let od doby, kdy paní Ludvika Millerová, stávající vedoucí, založila dětský pěvecký sbor Šenováček, který původně pracoval jako pěvecko-recitační kroužek.
V roce 1991 sbor dostal jméno Šenováček a patronát nad ním převzalo město Velký Šenov, což dodalo sboru ještě větší prestiž. Roku 1994 se sbormistryní stala Mgr. Iveta Vondráčková, dcera paní Millerové, která v témže roce zahájila studium na Pedagogické fakultě University Karlovy, obor hudební výchova – sbormistrovství.
Ve sboru se pravidelně každý pátek schází okolo 30 dětí ve věku od 6 do 20 let z celého Šluknovského výběžku. V současné době sbor na klavír doprovází Petra Kalčíková, dipl. um., absolventka Státní konzervatoře v Teplicích. Výběrem písní navazuje Šenováček na staré české tradice, ale výjimkou nejsou ani písně současných autorů. V repertoáru sboru najdeme úpravy lidových písní, písně umělé a spirituály. Svou pozornost věnuje skladbám zpívaným v češtině, latině, angličtině a skladbám v jazycích hostujících zemí.
Šenováček hraje důležitou roli v kulturním a společenském dění nejen ve Velkém Šenově, ale i v okolních městech. Pravidelně zpívá na vítání občánků ve Velkém Šenově a v Rumbur-ku, každoročně pořádá dva samostatné koncerty v kostele sv. Vavřince v Rumburku, je spolupořadatelem oslav ke Dni evropské hudby ve Velkém Šenově, je zván na různé kulturní akce ve výběžku a v neposlední řadě se účastní koncertů i pro ústavy sociální péče a humanitární organizace.
V rámci svého 40letého působení sbor navštívil řadu evropských zemí. Pravidelně hostuje v sousedním Německu, každoročně vystupuje v Polsku, především na významných akcích ve městě Lwówek Sl., které je partnerským městem Velkého Šenova. V letech 1995 a 1998 pořádal Šenováček turné po Itálii, kde sklidil velký úspěch v Bibione, ale také v Benátkách v kostele sv. Petra a Pavla, v Římě a Vatikánu. V roce 2002 navštívil Anglii a Skotsko. Zde vystoupil v Carlisle Cathedral, v kostele Hethersgill, ve skotském kostele v Gretně a ve společenském domě v Roadheadu.
Jedním z největších koncertů byl v roce 1998 společný koncert v Hlaholu, kde spolu s Šenováčkem vystoupil DPS Svítání sbormistryně Mgr. Jany Švejnohové – Jamborové. Velkým úspěchem byl v roce 1999 také absolventský koncert současné sbormistryně Mgr. Ivety Vondráčkové (tehdy Millerové) ze třídy prof. Jiřího Koláře. Ta se představila v Národním muzeu, kde řídila společně Šenováček a pěvecký sbor ČKD Praha Miroslava Košlera. V letošním roce v rámci oslav 40. výročí své existence přijal Šenováček pozvání od sboru Sv. Barbory z německého městečka Bilkheim nedaleko Frankfurtu nad Mohanem, který pořádal oslavu 25. výročí založení. I zde sklidil sbor velký obdiv. Letošní oslavy vyvrcholily na tradičním zářijovém koncertě v kostele sv. Vavřince v Rumburku, kde byly na programu skladby Jiřího Laburdy, A. Dvořáka, P. Ebena, J. Dostalíka a dalších minulých i současných autorů.
Všem, kteří se za posledních 40 let jakkoliv podíleli na činnosti Šenováčku, patří velký dík a uznání, protože bez nich, a především bez vedoucí sboru Ludviky Millerové a sbormistryně Ivety Vondráčkové, by náš region byl ochuzen o krásná vystoupení a koncerty, kterými již dlouhá léta těší naše duše a srdíčka.

senovacek21
Tisk Tisk | E-mail E-mail