Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Křesadlo 2006

Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci

Znáte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj čas a energii veřejně prospěšné činnosti? Kdo se dobrovolně a bez nároku na odměnu věnuje dětem, starým a opuštěným lidem, handicapovaným osobám? Kdo dělá pro druhé víc, než musí a nic za to nechce a neočekává?
Odměňte takového člověka alespoň tím, že ho navrhnete na cenu pro dobrovolníky Křesadlo 2006, kterou již pátým rokem pořádá Dobrovolnické centrum z Ústí nad Labem.
Cílem této akce je ocenit dobrovolníky a zviditelnit dobrovolnictví jako takové a zároveň snaha vzbudit v lidech zájem o tuto práci a prohloubit jejich respekt k těm, kteří ji vykonávají.
Při slavnostním ceremoniálu, nad kterým převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc a který se uskuteční v březnu příštího roku, bude předáno šesti vybraným dobrovolníkům z celého Ústeckého kraje šest křesadel jako symbolů těch, kteří roznášejí světlo do jindy tmavých a nehostinných míst.
V loňském roce byl tímto symbolem oceněn i rumburský občan Otto Zeisel za svou práci s dětmi.
Své návrhy kandidátů na cenu Křesadlo 2006 můžete zasílat až do 26. ledna příštího roku, a to na adresu: Dobrovolnické centrum, o.s., Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem, tel./fax: 475 216 684, e-mail: dcul@seznam.cz. Formulář pro navržení kandidáta a další informace (jako náležitosti návrhu, apod.) naleznete na webové stránce Dobrovolnického centra www.dcul.cz.

Udělejte trošku radosti těm, kteří jí ve velké míře rozdávají druhým. Odměňte je svým díkem a uznáním jejich zásluh. Křesadlo 2006 toho bude nejlepším důkazem.

kresadlo

Tisk Tisk | E-mail E-mail