Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Do dvou let bude stát v Rumburku vědecko-technický park

První vědecko-technický park (VTP) v Ústeckém kraji vyroste v Rumburku. Jeho výstavba a zajištění provozu přijde na 98 milionů korun, z toho více jak 73 milionů zaplatí prostřednictvím Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) Evropská unie a stát.
Vědecko-technický park má sloužit jako podnikatelský inkubátor, inovační centrum a centrum pro transfer technologií s cílem podpořit hospodářský růst, vědecko-technický rozvoj a úroveň vzdělanosti v regionu. Pomůže podnikatelům realizovat zajímavé a perspektivní nápady. Projekt vědecko–technického parku se zaměřuje především na pomoc v oblasti výzkumu, zavádění nových technologií, inovačního podnikání a odborného vzdělávání, který úzce spolupracuje s vysokými školami a výzkumnými ústavy i výrobními podniky.
Na přípravě a realizaci rumburského projektu se podílí několik vysokých škol a výzkumných institucí, jako je například Univerzita obrany v Brně, Technická univerzita v Liberci, Vysoké technické učení v Brně – Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava – Výzkumné energetické centrum, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, nebo Ateko a.s. – výzkumný ústav z Hradce Králové a VÚPCH – EXPLOSIA a.s. – Výzkumný ústav průmyslové chemie v Semtíně.
Na otázku, proč si společnost Podnikatelské centrum Rumburk VTP, s.r.o. vybrala pro své podnikání právě Rumburk, region s velkou nezaměstnaností a poměrně nízkou úrovní vzdělání místního obyvatelstva, odpovídá jednatel a generální ředitel společnosti doc. Ing. Ludvík Štumpa, CSc.: „Právě proto chceme svou činností napomoci snižovat citovanou nezaměstnanost a prohlubovat vzdělanost vybudováním VTP v Rumburku. Naším cílem je přivést do tohoto regionu vysokoškolsky vzdělané lidi a nabídnout lidem takovou zajímavou práci, která by je motivovala k dosažení vyšší úrovně vzdělání a tím i kvalifikace.“
Vědecko-technický park bude vybudován v Matušově ulici na místě původních budov Bytexu. Jednu budovu čeká demolice a na jejím místě výstavba nové budovy, na druhé budově bude provedena přístavba a na třetí nákladná rekonstrukce. Celý prostor se značně změní.
Již dnes víme, že zde budeme plánovat, zajišťovat a provádět dynamické zatěžovací zkoušky štíhlých konstrukcí, jako jsou například mostní konstrukce, jeřáby nebo televizní věže, a to pomocí impulsních raketových motorů, které vyvolají požadovaný impuls a měřením odezvy na uvedený jednotkový skok metodou harmonické analýzy zjistíme stav konstrukce,“ vysvětluje doc. Štumpa. Pro zajímavost lze uvézt, že těmto náročným zkouškám byla vystavena i televizní věž na Ještědu v Liberci nebo televizní věž v Polsku – Katovicích, ale i most v Děčíně a u Poděbrad. Další disciplínou, která by měla v rumburském VTP najít své místo, je experimentální výroba čisté energie a IT technika.
O naše projekty a služby projevila již zájem i Evropská unie, které nabízíme dynamické zkoušky štíhlých konstrukcí v rámci celé pětadvacítky, takže je nepochybné, že o práci v našem vědecko-technickém parku nebude nouze,“ dodává ředitel společnosti Podnikatelské centrum Rumburk VTP, s.r.o. doc. Štumpa.

Práce na realizaci tohoto velkorysého projektu byly zahájeny letos v dubnu a 31. března 2008 by měly být dokončeny, včetně kolaudace a zahájení vědecko-technického vývoje.

tech_park

Studie budoucího vědecko-technického parku v Matušově ul. v Rumburku.  

Tisk Tisk | E-mail E-mail