Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Obnovu rumburské Lorety podpořilo Ministerstvo kultury ČR

Ministerstvo kultury ČR i v letošním roce přispělo na obnovu významné rumburské památky, barokní loretánské kaple s ambity. Loreta, která je v havarijním technickém stavu, byla podpořena z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2006. Nemovitá kulturní památka je součástí areálu bývalého kapucínského kláštera a o její záchranu se od roku 1995 snaží vlastník objektu – Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.
Příspěvek nebyl poskytnut v celé požadované výši, přesto se podařilo uskutečnit řadu plánovaných prací. „Obnovila se celá ohradní zeď mezi kostelem sv. Vavřince a Loretou, restaurovala vitráž z kaple Pražského Jezulátka a část nástropních maleb,“ uvedl páter Jozef Kujan z Římskokatolické farnosti – děkanství Rumburk.
Do Programu záchrany architektonického dědictví ČR byla Loreta zařazena v roce 1996, k dokončení záchranných prací by mělo dojít v roce 2009. Zatím se zde provedly záchranné práce za 16,7 milionu korun, na něž přispěl stát a vlastník objektu. V roce 2007 by mj. mělo dojít k opravě venkovních a vnitřních omítek objektu, pokračovat by měly i restaurátorské práce na výmalbách ambitů.
Výjimečná rumburská kulturní památka Loreta oslaví v roce 2007 tři sta let od dostavby a vysvěcení. „Hlavní oslavy vyvrcholí 15. – 16. září 2007, ale významné jubileum se bude připomínat po celý rok. Připraven bude cyklus koncertů, výstav, divadelních vystoupení, přednášek a dalších doprovodných kulturních akcí,“ řekl páter J. Kujan.

Tisk Tisk | E-mail E-mail