Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Používání zábavné pyrotechniky je trestné

S blížícím se koncem roku se setkáváme na našich ulicích s nešvarem, který od časného rána do pozdního večera terorizuje naše zvířata, ale i občany. Jedná se o házení různých bouchacích kuliček a jim podobných předmětů.

Zákon č. 246 ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání stanoví: Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.
§ 3 pod. písm.: utrpením se rozumí stav zvířete, který je způsobován nepřirozenými podněty vyvolávajícími strach, zranění, bolest, zdravotní poruchy nebo až smrt.
§ 4 za týrání se považuje: písm. h) používání podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících pomůcek tak, že působí klinicky zjevné poranění nebo následné dlouhodobě klinicky prokazatelné negativní změny v činnosti nervové soustavy nebo jiných orgánových systémů zvířat,
písm. j) vyvolávání bezdůvodně nepřiměřeného působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy.
Z mnohaletých zkušeností provozu veterinární ordinace mohu potvrdit, že používáním zábavné pyrotechniky v podobě práskacích kuliček, petard a jim podobných předmětů dochází u zvířat k naplnění skutkové podstaty příslušného zákona. Jeho porušováním podle § 28 se dopouští občan přestupku, za který může být trestně stíhán.
Tomuto nešvaru, který se každoročně opakuje od listopadu do února, se dá zabránit vydáním městské vyhlášky, upravující prodej tohoto zboží na jeden den před Silvestrem s následným zákazem dalšího používání a zároveň kontrolou této vyhlášky prostřednictvím městské policie, České obchodní inspekce a podobných institucí, včetně osvěty ve školách.

Tisk Tisk | E-mail E-mail