Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Děti dětem rychlým letem celým světem

Krásná Lípa • Podstata úspěšného projektu krásnolipské základní školy „Děti dětem“ je jednoduchá. Třídy z prvního stupně si vylosují svou partnerskou třídu z druhého stupně a společně si pak opět losem vyberou určitou zemi, o které sbírají informace. „Projekt probíhal celý minulý školní rok a byl z pohledu žáků i učitelů tak úspěšný, že jsme se rozhodli i letošní školní rok v něm pokračovat,“ přibližuje atmosféru v ZŠ Krásná Lípa její ředitelka RNDr. Preyová a dodává, že prvním společným úkolem spojených tříd bylo vymyslet vlajku vlastní i vylosovaného státu. Letošní novinkou je, že děti dokonce oblékají figurínu do tradičního oblečení dané země. Každý měsíc byl a je ve znamení jednoho státu a partnerské třídy se snažily vždy celé škole představit daný stát – jeho historii, přírodu, národní zvyky, život dětí. Ti nejmenší, krásnolipští „prvňáčci“ partnerskou třídu neměli a byla jim přidělena Česká republika.
Hlavním cílem projektu bylo naučit děti pracovat v týmu, pomáhat si navzájem (starší mladším), naučit se vyhledávat informace, třídit je a umět předat druhým a v neposlední řadě dozvědět se mnoho zajímavostí o jiných zemích.
Vloni bylo vybráno osm zemí světa: Japonsko, Keňa, Mexiko, Egypt, Norsko, Řecko, Brazílie a Nový Zéland. Letošní rok se nesl v barvách Mongolska, Indie, Peru, Anglie, Jihoafrické republiky, Bulharska, Austrálie a Kanady.
Žáci dokázali samostatně připravit mimo jiné např. tématicky zaměřený školní bulletin, výstavy, soutěže nebo vysílání ve školním rozhlase.„Projekt začal v letošním školním roce v říjnu měsícem Peru, pokračoval měsícem Anglie a nyní se těšíme z Mongolska. Věřte, že se od dětí dovídáme mnoho zajímavostí a máme radost z toho, jak jsou šikovné,“ dodává na závěr RNDr. Preyová.

Tisk Tisk | E-mail E-mail