Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Lesnická škola ve Šluknově usiluje o statut vyšší odborné školy

Již podruhé během pěti let usiluje lesnická škola ve Šluknově o udělení statutu vyšší odborné školy. Pokud by jí tento záměr vyšel, mohlo by zde být otevřeno bakalářské nebo magisterské studium pro obor dřevař – marketingový a manažerský pracovník obchodu s dřevní hmotou.
Záměr vedení školy podporuje nejen školská rada lesnické školy, ale i starosta Šluknova Ing. Milan Kořínek a senátor Josef Zoser. „S ohledem na vznik nového lesního zákona a s ohledem na současné obchodování s dřevní hmotou, které je mnohdy nekoordinované a nahodilé, kdy dochází k brakování a vykrádání lesů drobnými »podnikateli« v tomto oboru, bude jen dobře, když bude šluknovská lesnická škola vychovávat odborníky a vzdělané obchodníky, kteří budou umět poskytnou fundované rady a budou umět se dřevem kvalitně obchodovat,“ podporuje Josef Zoser plány lesnické školy.
Starosta Šluknova Ing. Kořínek vidí přínos vyšší odborné školy ve Šluknově i z jiného hlediska: „Region Šluknovského výběžku je dlouhodobě postižen poměrně nízkou úrovní vzdělanosti místních obyvatel. Lidé s vyšším a vysokoškolským vzděláním zde těžko nacházejí uplatnění a odcházejí do větších měst. Pokud by zde byla zřízena vyšší odborná škola, znamenalo by to i zvyšování úrovně vzdělanosti našich občanů, což s sebou přináší i nové možnosti práce a tím rozvoje Šluknovska. Z tohoto hlediska by bylo velice prozíravé a moudré tuto snahu lesnické školy podpořit.“
Podle zástupce ředitele školy Mgr. Rudolfa Sochora žádná škola v České republice tyto specialisty nevychovává. „Naším cílem je vychovávat takové odborníky, kteří budou schopni obchodovat s dřevní hmotou na světových trzích a zároveň budou schopni řídit těžbu dřeva tak, aby zůstala i nadále zachována kvalita lesa. Studovat tento obor by mohli absolventi lesnických škol, ale i gymnazisté nebo lidé již v tomto oboru pracující. Rozšířením výuky jazyků zejména o ruštinu by se jim otevřel trh i směrem na východ, což je v současné době velice aktuální,“ vysvětluje Mgr. Sochor. Vedení lesnické školy pro svůj záměr získalo podporu i VOŠ technické ve Varnsdorfu a nyní se chystá seznámit s ním vedení Ústeckého kraje. O tom, zda se šluknovským lesákům splní dlouholetý sen a škola získá statut vyšší odborné školy, rozhodne její zřizovatel, tedy Ústecký kraj.

lesnicka

Senátor Josef Zoser vyjádřil před zástupcem ředitele lesnické školy ve Šluknově Mgr. Rudolfem Sochorem svou podporu pro vytvoření VOŠ na této škole. Foto: gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail