Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

PODĚKOVÁNÍ

Dům dětí a mládeže ve spolupráci s městem Rumburk, SRP DDM, cukrárnou Venezia a rumburskými podnikateli pořádal dne 5. 12. 2006 na Lužickém náměstí Veřejnou mikulášskou nadílku pro děti. Mikuláš a jeho čertovská družina podělila sladkými balíčky na tisíc dětí nejen z Rumburka, ale i z okolí. A přestože nebyl sníh, každý už cítil kouzlo blížících se Vánoc, vůni cukroví a jehličí.
Dům dětí a mládeže touto cestou děkuje všem rumburským podnikatelům, kteří pomohli naplnit sladké balíčky. Rovněž Dům dětí a mládeže v Rumburku děkuje p. Košínovi z Království a jeho koníkům, kteří Mikuláše, anděla a čerty přivezli v krásně nazdobeném kočáře na náměstí. Děkuje i městské policii, která dohlížela na bezpečnou jízdu tohoto pohádkového spřežení a zajišťovala pořádek po celou dobu konání akce. Poděkování patří i p. Karlovi a jeho spolupracovníkům z restaurace U Karlů za poskytnutí automobilu na odvoz sladkých balíčků a hudební aparatury. I příští rok k nám do Rumburku opět přijede Mikuláš, tak se nezapomeňte přijít podívat. Už teď se na vás všechny těšíme.
Pracovníci DDM Rumburk

Dovolte mi, abych tímto způsobem poděkovala vedoucí Městské knihovny v Rumburku paní Cándríkové a všem pracovnicím knihovny za jejich neobyčejně milý a obětavý přístup ke mně, ale i k ostatním lidem a za vzorné služby, které nám všem poskytují. Přeji jim krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví a štěstí a spousty stále spokojených čtenářů.
Olga Vodáková, Rumburk

Těmito řádky bychom chtěly poděkovat trenérům judistického oddílu, a to jmenovitě pánům J. Kouteckýmu st. a ml., panu V. Kouteckýmu a panu Zítkovi za jejich čas, trpělivost a chuť ty naše „mladé judisty“ něco naučit. Věřte, že si toho ceníme nejen my rodiče, ale hlavně děti. Díky, přejeme vám v novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním životě, ale i v tom sportovním.
K. Radiměřská a P. Růžková

12. 12. 2006 jsem si v roztržitosti zabouchla dveře bytu a zůstala venku bez klíčů, dokladů, peněz a telefonu. Ale do 60 minut jsem zase byla zpět ve svém bytě. To vše zásluhou profesionálního a lidského přístupu rumburských hasičů a městské policie. Chci touto cestou poděkovat všem třem pánům (jejichž jména bohužel neznám), kteří mi rychle a „bezbolestně“ otevřeli byt. Význam těchto institucí si každý plně uvědomí, až když je sám v nouzi. Také chci poděkovat paní Marcínové, která mi umožnila ze svého telefonu zavolat pomoc.
J. Krejzová

Všem lékařům a sestřičkám v Lužické nemocnici, kteří se o mě dobře starali, přeji krásné Vánoce a všechno dobré do příštího roku. Pacientka Vlasta Tlapáková Všem ve SRASu, kteří nám umožnili plavání a kteří se o nás starají, přejeme krásné Vánoce a všechno dobré do příštího roku.
Rumburští důchodci – plavci

Tisk Tisk | E-mail E-mail