Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Před Šluknovem probíhá rekonstrukce elektrického vedení vysokého napětí

Čilý stavební ruch na pozemcích mezi Valdekem a Šluknovem nelze přehlédnout. V posledních týdnech zde dochází k rekonstrukci vedení vysokého napětí 35 kV, řešící rozvod elektrické energie z TR Podhájí Rumburk do okolí v řádu desítek kilometrů. Podle mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy Soni Hendrychové se však touto rekonstrukcí základní problém s nedostatkem přenosové kapacity vedení 110 kV v celém Šluknovském výběžku neřeší. „Rekonstrukcí je sledováno především zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie do dané oblasti,“ dodává Soňa Hendrychová.
ČEZ se rozhodl pro vedení vysokého napětí tzv. vrchní technologií (pomocí sloupů) především z důvodu jednodušší realizace stavby a údržby, rychlejším opravám vzniklých poruch a výhodnějším provozním poměrům.
Kabelová technologie, tedy podzemní vedení, je podle Soni Hendrychové využívána jen v nejnutnějších případech, např. krátká zaústění do rozvoden ve stísněných prostorech a nebo jako propojení v největších městských aglomeracích, kde již nelze vlivem okolní zástavby umisťovat vrchní vedení.
„Na podzemním vedení nejsme schopni v zimním období, zejména nastane-li kalamitní situace, provádět zásahy, a to z důvodu zmrzlé půdy a nemožnosti opravovat tuto kabelovou techniku za mrazu a nízkých teplot,“ dodává Soňa Hendrychová.
Celkové náklady na rekonstrukci vedení vysokého napětí z TR Podhájí Rumburk do Šluknova dosáhnou 17 milionů Kč.

Tisk Tisk | E-mail E-mail