Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co nového přinese obyvatelům Šluknovského výběžku rok 2007?

Rumburk

I v letošním roce se Rumburk nevzdálí nastoupenému trendu z minulých let, rozsáhlým investičním akcím. Největší balík peněz, šest milionů korun, uvolní město ze svého rozpočtu na rekonstrukce, úpravy a rozšíření místních komunikací. Jedná se zejména o část ul. Okružní a Kotvová a o obnovu penetračních povrchů v okrajových částech města. Pět milionů korun bude stát výstavba parkoviště v ul. V Podhájí. V budoucnosti by mělo být toto parkoviště propojeno s ulicí U Nemocnice a Sukova a s heliportem, který by zde měl být vybudován. V současné době se již připravuje projektová dokumentace.
I nadále budou probíhat rekonstrukce předškolních a školních zařízení. Rekonstrukce, která však bude probíhat až do roku 2008, se dočká i budova městské policie.

rumburk-letecky

Krásná Lípa

V letošním roce bude město Krásná Lípa dějištěm mnohých událostí a počinů místních, regionálních, národních i mezinárodních.
Zřejmě již v únoru se bude otevírat nová přístavba místní tělocvičny, která završí její celkovou rekonstrukci, jakož i celou výstavbu Sportovního areálu Českého Švýcarska. Jen o několik měsíců později, na jaře, dojde k zahájení provozu nového „Centra služeb“, vzešlého z přestavby bývalé továrny v blízkosti samého středu města. V těsném sousedství tohoto „volnočasového“ domu bude letos také hotovo nové autobusové nádraží, které obklopí, stejně jako jiné plochy ve městě, nová zeleň. Právě soustavná obnova zelených a parkových ploch je městu vlastní a nejinak tomu bude i v letošním roce. Krásnolipským i přespolním začne letos sloužit i nový amfiteátr u kulturního domu, naplno se začnou využívat nové cyklostezky, ale vrcholem stavebního úsilí posledních let bude slavnostní otevření multifunkčního „Domu Českého Švýcarska“, jenž byl postaven na Křinickém náměstí. Dům s učebnami, sály, zázemím, poutavou expozicí a infocentrem regionu se stane novým „magnetem“ náměstí a jeho slavnostní otevření je chystáno na letní měsíce roku 2007. Krásnou Lípu čekají také letos tradiční kulturní i sportovní akce od plesů, přes mezinárodní závody a turnaje až po velké koncerty pod širým nebem.

zamek-sluknov

Velký Šenov

I toto malé městečko má velké plány a loni dokončená rekonstrukce budovy základní školy není důvodem ke sladkému usínání na vavřínech. Podle starostky Velkého Šenova Mgr. Marcely Boháčové zaměřilo město letos svou pozornost na dokončení rekonstrukce kinosálu v Domě mladých a rozšíření prostorů veřejné knihovny s příjemným internetovým posezením. Největší snahu však má vedení šenovské radnice kompletně rekonstruovat školní hřiště a podpořit tak sportovní vyžití šenovské mládeže. V současné době již má radnice k dispozici projekt a několik žádostí o potřebné dotace. Jednou z nich by mohla být i pomoc v rámci projektu Duhové energie. Stranou nezůstane ani mateřská školka, kterou v tomto roce čeká rekonstrukce oken a sociálního zařízení a zateplení budovy. Rok 2007 by měl být pro Velký Šenov rokem narozeninovým. Šenov bude slavit 100. výročí svého povýšení na město a zároveň se bude připravovat na 100. narozeniny základní školy, která je ale oslaví až v roce 2008.

Šluknov

Do Šluknova se pomalu vrací zapomenutá panská sláva. Po dlouhých dvaceti letech od ničivého požáru se vloni podařilo městu rekonstruovat a otevřít přízemí této nádherné historické budovy z roku 1565. Letos by měla rekonstrukce pokračovat, a to v prvním patře. Podle šluknovského starosty Ing. Milana Kořínka by v prvním patře měl být vybudován velký sál, který bude sloužit jako obřadní síň, jako slavnostní sál pro velká shromáždění i jako koncertní prostor. Budou se v něm pořádat i komorní divadelní představení a další společenské, kulturní i vzdělávací akce. Dále zde vznikne několik kanceláří a místností pro komerční využití.
V přízemí město otevřelo informační centrum pro turisty, ale také příjemnou cukrárnu pro místní i přespolní. Kromě toho město horečně pracuje na přípravách rekonstrukce zámeckého parku. Zatím je zažádáno o dotace, samotná realizace rekonstrukce by měla proběhnout v roce 2008.
Velkou přestavbu čeká i Základní škola ve Šluknově.

krasna-lipa01

Doubice

Pro tuto nejmenší vesničku na Šluknovsku nezačal nový rok dobře, a to díky podzimním volebním taškařicím. Při neúspěšném hlasování o vedoucích představitelích města podala demisi celá kandidátka sdružení Doubice normální i se svými náhradníky. Obec tak byla nucena požádat ministra vnitra o vyhlášení nových voleb, které by se měly v Doubici konat 31. března. V současné chvíli vesnička připomíná spící Růženku. Díky nefunkčnímu vedení města se tak zastavilo schvalování územního plánu, což by mohlo obci v budoucnosti přinést nemalé komplikace a finanční zátěž. Obec nemůže žádat o dotace a připravovat tak realizaci některých svých plánů. Současný starosta Himmer by byl rád, kdyby se ještě v tomto roce začalo pracovat na budování kořenové čističky a revitalizaci doubických rybníků. Ale to vše záleží na výsledcích březnových voleb. Nejsevernější město České republiky se dlouhodobě může chlubit nejnižší nezaměstnaností na celém bývalém děčínském okrese. A podle všech předpokladů jí toto prvenství ještě dlouho zůstane. Vedení dolnopoustevenské radnice chystá pro letošní rok několik velkých akcí. Asi největší z nich je zahájení realizace projektu Dům porozumění. Díky rozsáhlé rekonstrukci bývalého učiliště firmy Centroflor by v Domě porozumění mělo být vybudováno 15 bytových jednotek, které by měly sloužit jako startovací byty pro mladé rodiny s dětmi, ale i pro děti, které po dovršení svých osmnáctých narozenin opouští dětské domovy. Dočasné útočiště by zde měly nalézt i maminky s dětmi nebo senioři. V budově bude vybudována i jídelna, lékařské ordinace, knihovna, a dokonce i sauna. Vedení města při rozhodování o vybavení Domu porozumění vycházelo z potřeb občanů zaznamenaných v Komunitním plánu Šluknovského výběžku.
Podle starosty Dolní Poustevny Ing. Miroslava Jemelky by chtěli Poustevenští ještě letos začít s výstavbou čističky odpadních vod, odkanalizováním města a s vybudováním nového vodovodu. Ruku v ruce s těmito plány jde i budování veřejné zeleně s vybudováním centrálního parku uprostřed města. Turisté a milovníci historie jistě ocení snahu města o záchranu kamenných památek. Projekt s názvem Stezka kamenných památek by měl vytvořit tři turistické cesty od tří do deseti kilometrů, které by měly procházet kolem celkem třiceti kamenných památek, křížků a božích muk. Ty by měly být postupně odborně rekonstruovány a dosazeny na původní místa. Stezky by měly být osazeny informačními cedulkami s údaji o historii jednotlivých památek.

Železniční přejezd Dolní Poustevna – Sebnitz

Rumburk V roce 2007 se očekává na hranicích mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz velký třesk. Již na jaře tohoto roku by měly být na české straně zahájeny stavební práce a úpravy na kolejišti, a to od nádraží až k německé hranici. Zde by měla kolej navázat na kolej německou. Již v minulém roce vypracovali studenti Technické univerzity v Drážďanech jízdní řády pro tuto trať a podle starosty Dolní Poustevny Ing. Miroslava Jemelky kraj deklaroval, že by tuto dopravu objednal a spolufinancoval. Na první vlak projíždějící přes tento hraniční železniční přechod si však budou cestující muset počkat až do jara roku 2008. Slavnostní otevření trati bude spojeno s oslavami 90. a 10. výročí povýšení Dolní Poustevny na město.

poustevna

1. Zdravotní Rumburk a.s.

Cílem vedení společnosti 1. Zdravotní Rumburk a.s. je zmodernizovat Lužickou nemocnici zejména v oblasti přímého poskytování lékařských a ošetřovatelských služeb pacientům. Tento trend, zahájený již v minulém roce zejména výrazným pořízením nových zdravotnických přístrojů, bude pokračovat i letos. V následujících měsících roku 2007 bude probíhat inženýrská, projekční a rozpočtová činnost na projektu sestěhování všech pracovišť Lužické nemocnice a polikliniky do areálu chirurgie v ul. U Nemocnice. Tento projekt bude zahrnovat zejména rekonstrukci a rozšíření stávajících objektů v areálu. V rámci zefektivnění provozu chystá vedení společnosti přestěhování správního úseku z budovy polikliniky v Jiráskově ulici do areálu chirurgie. Jednou z technických priorit vedení nemocnice je rekonstrukce RTG oddělení, včetně nákupu nových přístrojů, které by měly splňovat nejpřísnější technická a medicínská kritéria.

Tisk Tisk | E-mail E-mail