Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jaké novinky čekají na děti v „nové škole“?

V červenci se na Základní škole U Nemocnice kompletně vyměnilo vedení. Na místo ředitelky nastoupila paní Ing. Romana Bušková.
Co v tomto školním roce dětem nabízíte mimo vyučování?
Díky tomu, že jsme měli na co navazovat z předchozích let, nebyl tento úkol tak složitý. Na 1. stupni nabízíme dětem možnost sportovat – na sportovních hrách a při aerobiku. Malé děti se mohou seznamovat s prací na počítačích. Asi pro rodiče nejzajímavější bude možnost dětí docházet na nápravu poruch učení, pokud je dítě dyslektik, dysgrafik nebo má jiný problém, mezi něž patří i náprava chyb výslovnosti, tedy logopedie. Tuto možnost mají i žáci druhého stupně. V rámci školní družiny mohou děti vybírat z kroužků výtvarné výchovy, sportovních her, pracovních činností, hudební výchovy, country tanců, hry na flétnu s dechovými cvičeními nebo mohou hrát šachy. Paní vychovatelky také vyplňují všechny „malé“ prázdniny zajímavými výlety. Pro 2. stupeň nabízíme řadu povinně volitelných a nepovinných předmětů. Velké oblibě se těší sportovní hry, které běží od úterý do čtvrtka, k nimž patří i aerobic a míčové hry. Děti si mohou vybrat od 7. třídy také druhý cizí jazyk – německý nebo anglický. Letos žákům 9. ročníku nabízíme kroužek přípravy na přijímací řízení z matematiky, vybrat si mohou i výuku práce s internetem, výtvarné činnosti či biologická praktika. A nemohu zapomenou na školní sbor Čtyřlístek, na školní sportovní klub, který oslavil již 10. výročí své činnosti nebo na školní časopis Sušená Sušenka, který sponzoruje psí útulek.
Je toho opravdu dost. Je něco, co byste ještě zmínila jako další obohacení běžné výuky?
Snažíme se podporovat i jiné formy výuky, například formou exkurzí. Od září jich byla celá řada, třeba návštěva Planetária a ZOO Praha. Osmé třídy navštívily výukový program o deštném lese ve Dvoře Králové v Safari. To bylo na podzim. Více exkurzí se koná na jaře a počátkem léta. Nezapomínejme ani na vícedenní školní výlety nebo na lyžařský výcvik 7. ročníků, jehož výhodou je, že si děti mohou vybavení půjčit přímo ve škole. Protože je o výcvik velký zájem, máme čtyři vlastní proškolené instruktory pro lyžování a dva pro snowboarding.
Máte v obohacení výuky nějakou novinku? 
Zkoušíme projekt Děti planety Země, kde spolupracují vždy dvojice tříd z 1. a 2. stupně, vypracovávají společně určité věci, pořádají besedy, dělají výstavy či chystají exkurze, vydávají časopisy či turistické průvodce. Chceme, aby ti velcí pomáhali malým, naučili se spolupracovat a společně se poznali. A i přes trochu rozpačitý start se vše začíná skvěle dařit. Podstatné je, že to děti baví.
Co ještě chystáte v tomto roce?
Dobrou tradicí byla školní slavnost. Ale vzhledem k rostoucím aktivitám jedna do roka nestačí. Na Vánoce se konalo Ježíškovo vánoční soutěžení, celodenní sportovní program pro děti i rodiče. Rádi bychom podobné akce do konce roku uspořádali alespoň ještě dvakrát. Příležitostí je mnoho, např. Velikonoce, Den dětí, konec školního roku.

Vidím, že to ve vaší škole opravdu žije. Nezbývá, než vám popřát hodně elánu i sil do další práce pro děti.

Více informací o škole získáte na http://www.zsnem.interdata.cz

Tisk Tisk | E-mail E-mail