Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Koncert ke 300. výročí vysvěcení loretánské kaple v Rumburku

Kantor a varhaník Johann Christoph Kridel (1672 – 1733 Rumburk) – vedoucí „Chor – adjuvantem“, čili kůrových zpěváků a hudebníků v tehdy městském kostele sv. Bartoloměje v Rumburku, vyučoval ve svém rodišti latinský jazyk a hudbu na latinské škole, ale také děti knížete A. F. Lichtenštejna na místním zámku. Byl vedoucím varhaníkem v celém panství, k němuž náležel Varnsdorf s okolím a kupodivu i Schirgiswalde, ležící dnes v Horní Lužici.
Kridel se podílel velkou měrou i na slavnostním vysvěcení nově postaveného kapucínského kláštera – městem tehdy kráčel velký průvod s Kridelovými adjuvanty, kteří hráli na žesťové nástroje a tympány. Dosud existuje pouze jediný výtisk jeho Šesti chrámových árií pod názvem NEU-ER-ÖFFNETES BLUMENGÄRTLEIN – Nově upravená květinová zahrádka. Tu spartoval a doplnil v ní generálbas vedoucí souboru Capella Adjuvantes Igor Heinz, podle jeho spartace ji vydal v roce 1996 soubor autentických nástrojů Musica Florea Praha na CD ve Studiu Matouš (dosud k dostání v prodejnách hudebnin). Toto rozsáhlé dílo (přibližně 70 minut hudby) bylo vytištěno v r. 1706 v Budyšíně. Jediný dochovaný výtisk je uložen v British museum v Londýně, kam se dostal prostřednictvím anglického obchodníka s textilem R. Alasona, který působil v Kridelově době v Rumburku u Lichtenštejnů. Výtisk obsahuje šest katolických, německy psaných kantát pro zpěv, dvoje housle a varhanní generálbas. Každá kantáta se skládá z několika recitativů a árií. Překlad textu z obalu této skladby zní opravdu barokně: Nově otevřená květinová zahrádka, v níž se nalézá šest hudebních květin, které kvetou celý rok, aneb: Šest nových německých koncertních árií, které jsou použitelné po celý rok. Sólo zpěv, dvoje housle a varhany. Pro všechny oddané milovníky hudby zkomponoval a vytvořil ke zvláštním příležitostem Johann Christophorus Kridel, varhaník v Rumburku. Budyšín. Ve vydavatelství Johann Peter Sperling vytiskl Andreas Richter, 1706.
I v budyšínské katedrále sv. Petra bylo možné slyšet Kridelovu varhanní hru a jeho kompozice, jak o tom svědčí zdejší inventáře hudebnin. Sem zajížděl Kridel za knězem Justem, který byl jeho bývalým spolužákem z pražské jesuitské koleje i z jičínského gymnázia a osobním přítelem. Budyšínu věnoval Kridel několik skladeb: QUATRE ANTIPHONAE (Čtyři antifony): Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Coelorum, Regina Coeli a Salve Regina, celoroční nešpory HESPERUS PER TOTUM ANNUM LUCIDUS (Nešpory pro celoroční večerní hvězdu), dále MISSA BUDISSINEN-SIS (Budyšínská mše), PROCURATUM pro sbor budyšínského chrámu a několik dalších mší. Vévodkyně ze Zákup si u Kridela objednala LITANIE se jmény 24 svatých, tolik soch svatých dala totiž vytvořit pro svůj zákupský klášter. Některé Kridelovy skladby byly v inventáři oseckého kláštera, zmiňují je E. Trolda a Pazdírek. Veškeré Kridelovy skladby byly ale z Budyšína odvezeny po 1. světové válce do krajského archivu v Drážďanech, kde žel lehly popelem při bombardování města za 2. světové války. Žádnou z Kridelových skladeb se dosud nepodařilo nalézt ani na kůrech v Čechách, kde většina vzácných hudebnin skončila po roce 1948 zase pro změnu ve sběrnách surovin.
Dlouholeté zkušenosti se spartací a úpravami staré hudby podepřené externím studiem tohoto oboru na UK Praha, soukromě u docenta PhDr. Tomislava Volka a na mezinárodních kurzech staré hudby ve Valticích využil Heinz při rekonstrukcích takto ztracených skladeb. Na koncertě ke 300. výročí vysvěcení loretánské kaple v Rumburku v rumburském kostele sv. Vavřince v neděli 9. prosince 2007 budeme tedy slyšet jak ony chrámové árie z „Nově otevřené květinové zahrádky“, tak Heinzovu historickou rekonstrukci KYRIE z dosud nenalezené „MISSA SANCTI BARTOLOMEI RUMBURGENSIS“ čili „Rumburské mše ke sv. Bartoloměji,“ dále to bude SONATA DA CHIESA pro dvě trubky (už po 14 let ji slýcháme z CD souboru Capella Adjuvantes v provedení bratří Šípů), dále Hobojový KONCERT D dur, Houslové KONCERTINO d moll, fagotové RONDO a další. Koncert připravuje dům kultury, Farní úřad Rumburk a Capella Adjuvantes vedená už 15 let I. Heinzem, a to s hosty, například Vilémovským chrámovým sborem a dalšími.

Tisk Tisk | E-mail E-mail