Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pracovněprávní vztahy podle nového Zákoníku práce

Školení na aktuální téma připravila pro Šluknovský výběžek Okresní hospodářská komora v Děčíně.
Dne 1. února 2007 se koná v Městské knihovně Rumburk seminář s názvem „Pracovněprávní vztahy podle nového Zákoníku práce“, lektorovaný zkušeným právníkem podílejícím se na tvorbě novely této důležité právní normy. Seminář začíná v 9.00 hod. prezencí přítomných a samotná přednáška bude zahájena v 9.30 hod. Konec semináře je odhadován v závislosti na diskuzi na 13.30 hod. Účastnický poplatek ve výši 800 Kč/os. (pro členy Okresní hospodářské komory Děčín 500 Kč/os.) bude vybírán v hotovosti před zahájením se-mináře. Přihlásit se můžete na níže uvedených kontaktech: Okresní hospodářská komora Děčín, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1, tel./fax.: 412 511 925, urad@ohkdecin.cz. Vzhledem k aktuálnosti novely doporučujeme účast na této akci.

Tisk Tisk | E-mail E-mail