Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Starostové měst a obcí Šluknovska se tentokrát sešli v Chřibské

Stalo se již tradicí, že schůzky starostů Šluknovska se pokaždé konají v jiném městě Šluknovského výběžku. Tentokrát byl milým hostitelem starosta Chřibské Josef Navrátil, který přivítal v pátek 12. ledna své kolegy v restauraci Radnice na náměstí.
Jedním z hlavních bodů programu byly finanční záležitosti sdružení, zejména hospodaření v loňském roce a příprava rozpočtu na rok 2007.
Ze zprávy o hospodaření vyplývá, že jediným příjmem sdružení jsou členské příspěvky, kterými do společné kasy přispívají všechna města a obce. Z těchto peněz podporuje sdružení různé sportovní a společenské akce a aktivity. Nejvýznamnější pomoc poskytlo vloni SPRŠ Místní akční skupině Šluknovsko, a to půjčkou ve výši 130 tisíc korun. I v tomto roce by chtěli starostové podpořit částkou 15 tisíc korun mezinárodní cyklistický závod Tour de Feminin, deseti tisíci Tolštejnské slavnosti a Klub přátel lokálky a pěti tisíci Tour de Zeleňák.
V roce 2007 se počítá se zvýšením členských příspěvků. Tento návrh však musí být nejdříve projednán a schválen zastupitelstvy jednotlivých obcí a měst, takže hlasovat se o něm bude až při příští schůzce SPRŠ.
Starosta Vilémova Hynek Raichart informoval o činnosti Místní akční skupiny Šluknovsko a o tom, že podle nových směrnic EU se tohoto projektu mohou nově zúčastnit i města do 25 tisíc obyvatel. To nyní rozšiřuje možnosti podnikatelů a různých příspěvkových organizací působících ve městech Rumburk a Varnsdorf, které dosud byly nuceny stát mimo tuto aktivitu Evropské unie. Zapojení do MASky by jim mohlo umožnit snazší získání dotačních titulů pro jejich aktivity a podnikání. Hynek Raichart proto apeluje na podnikatele, zemědělce a další, aby se zapojili do Místní akční skupiny Šluknovsko. Bližší informace je možné získat na webových stránkách ouvilemov@volny.cz.
Hlavním bodem programu SPRŠ bylo jednání se zástupci krajského úřadu a firmou ČSAD Semily, a.s. o zajištění dopravní obslužnosti na Šluknovsku. Tu již od 1. 1. 2007 zajišťuje nový dopravce ČSAD Semily, a.s., vítěz koncesního řízení, zatím však podle starých pravidel. Ale již 1. února by měl být zaveden nový systém, tzv. taktová doprava a s ním i úprava jízdních řádů. Podle mandatáře firmy Rosti-slava Boška je v současné době sídlo dopravce pro Šluknovsko ve varnsdorfské firmě Noprosu, do budoucna se řeší převzetí prostor po DPÚK ve Varnsdorfu. Informační kancelář na varnsdorfském náměstí byla otevřena již v polovině ledna a cestující by v ní kromě informací měli mít možnost zakoupit si čipové karty. Ty však budou platit jen v autobusech ČSAD Semily.
Další jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska se bude konat koncem února v nově zrekonstruovaném Domě kultury v Rumburku.

sprs

Rostislav Bošek, zástupce firmy ČSAD Semily, a.s. seznamuje starosty Šluknovska s vývojem dopravní obslužnosti. Foto: rm

Tisk Tisk | E-mail E-mail