Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Varnsdorfská škola pomáhá lidem najít pracovní uplatnění

Jedním z projektů, které jsou v tomto roce realizovány na Střední škole služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, je projekt Podpora aktivní politiky zaměstnanosti z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Na realizaci tohoto projektu škola získala z Evropského sociálního fondu 5,617 mil. Kč, které využije na vytvoření systému re-kvalifikací osob nezaměstnaných a nezaměstnaností ohrožených.
Pro účastníky rekvalifikačních kurzů je připravena pracovní a bilanční diagnostika, která jim pomůže vybrat vhodný obor, ve kterém najdou uplatnění na trhu práce. Jedním z prvních byl kurz Základy obsluhy osobního počítače, který byl zahájen v listopadu 2006.
Od 22. 1. 2007 budou zahájeny kurzy pro osoby s nižším vzděláním v oborech: Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních, Kadeřnice, Kuchař – kuchařka, Číšník – servírka.
Pro osoby s maturitním vzděláním bu-dou kurzy zahájeny v říjnu 2007 v oborech: Management textilu a oděvnictví s rozšířenou výukou jazyků, Hotelnictví a turismus s rozšířenou výukou jazyků, Administrativní pracovník, Podnikání a účetnictví, Asistent sociální péče pro postižené a Projektový manažer.
Kurzy jsou koncipovány tak, aby jejich účastníci po absolvování teoretické výuky mohli získat zkušenosti přímo na pracovištích v rozsahu několika měsíců a tím měli lepší uplatnění na trhu práce.

Ing. Dana Vorlová

Tisk Tisk | E-mail E-mail