Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Žaloba Františka Kinského proti Krásné Lípě byla stažena

Krásná Lípa • Po dlouhých letech soudních sporů se poněkud ulevilo krásnolipské radnici. František Kinský, který se, zastoupen advokátem Mgr. J. Čapkem, soudně domáhal navrácení majetku ve vlastnictví města Krásná Lípa, stáhl svou žalobu. Usnesení soudu, který v těchto dnech obdržela radnice, tak zní: řízení se zastavuje.
Zmíněnou žalobou proti městu se František Kinský pokoušel získat zpět majetek zabavený jeho rodině na základě Benešových dekretů po druhé světové válce, během níž tato rodina aktivně spolupracovala s nacistickým Německem. F. Kinský se snažil u soudu různými cestami dokázat, že zmíněný majetek nepatřil tehdejším kolaborantům, ale jinému příbuznému. Soudní řízení nevede F. Kinský pouze proti Krásné Lípě, v této kauze jsou zastoupeny téměř všechny obce Šluknovského výběžku, mnozí občané a mimo jiné i Národní park České Švýcarsko.
V katastru Krásné Lípy se konkrétně jedná o pozemky, na kterých byla později vybudována Kyjovská přehrada, louky okolo tůně č. 5, některé cesty, silnice a chodníky po městě a také polovina Křinického náměstí. I když v odůvodnění usnesení soudu zní, že se žalobce rozhodl pro stažení z důvodu neúčelnosti dalšího soudního řízení, o pravých důvodech lze jen spekulovat. „Náš právní zástupce se domnívá, že jedním z důvodů může být případná žaloba u Evropských soudů, ale pravé důvody zná jen František Kinský a jeho advokát,“ vysvětluje místostarosta města Jan Fiala a zároveň dodává, že díky stažení žaloby se můžou naplno rozeběhnout práce na investičních projektech, které se týkají dotčených pozemků, neboť z katastru nemovitostí zmizí jejich blokace. Konkrétně se jedná o projekt rekonstrukce Křinického náměstí a revitalizace Kyjovské přehrady.

Tisk Tisk | E-mail E-mail