Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Data končící sedmičkou z dob dávno minulých

Sedmička je prý šťastné číslo. Podívejme se, kolik štěstí přinesla městu Rumburk a jeho obyvatelům.
Roku 1347 byla obec Rumburk povýšena na město Rumburk.
V roce 1567 tehdejší majitelé Rumburku Šlejnicové rozšířili starou rumburskou tvrz na zámek a přesídlili do něj z hradu Tolštejna. V té době byl starostou Rumburku měšťan Matheas Pottersch.
V roce 1587 mělo město 137 měšťanů, celkem 163 domů, 259 rodin a sotva 1500 obyvatel. Byl tu kostel, mlýny, 144 pláteníků – tkalců, 18 ševců, 11 krejčích, 7 řezníků a 16 pekařů. Byly zde tři dvorce, v nichž se chovalo 112 dojnic, dále 60 až 80 kusů ostatního dobytka a 1200 ovcí. Výměra luk činila asi 789 patrně jiter.
Pan Jiří Mehl ze Střelic, královský rada a místodržící, na jehož přímluvu dostal Rumburk privilegiem císaře Rudolfa II. ze dne 17. prosince 1587 nový městský znak, zemřel 24. ledna 1589. Jeho syn Baltazar se topil v dluzích a nadělal jich tolik, že Rumburk nějakou dobu přecházel od jednoho věřitele ke druhému. Proto roku 1607 prodali komisaři nařízení zemským soudem Rumburk i s vesnicemi a zchátralým Tolštejnem panu Radslavovi staršímu ze Vchynic. Dle pověsti jeden z pánů Vchynických uřezal svému služebníkovi uši a donutil ho, aby je snědl. Inu, středověk byla drsná doba.
Nutno ještě poznamenat, že roku 1567 ustavili rumburští řezníci Cech řeznický.
29. května 1777 se narodil význačný oční lékař Jan Nepomuk Fischer, na jehož životní dílo může být město Rumburk právem hrdé.
V roce 1897 bylo založeno městské koupaliště.
V roce 1907 byla dokončena stavba místního nového chudobince (výstavná cihlová budova na rohu Královské a Žitné ulice).
1. srpna 1777 zahájila v Rumburku provoz c.k. poštovní stanice.

dle staré kroniky, knihy Hrady a zámky prof. Sedláčka a práce pana Tilka připravila zb

Sedmičky ve výstavbě města Rumburk
V roce 1947 byl vypracován plán – lidově nazvaný „dvouletka“. V rámci akce 2M byly plánovány některé investiční akce zahrnující řadu oprav budov a komunikací a rozvod vodovodu. Celkový náklad těchto prací obnášel 410 tisíc korun.
Všechny stavební práce nebyly splněny, k nové výstavbě nedošlo. Naopak se dost bouralo, neobydlené domky byly poškozeny, což k hezkému vzhledu města nepřispělo.
V listopadu roku 1977 byla otevřena na Krásnolipské ulici dnes již zrušená samoobslužná prodejna, která po léta dobře sloužila.

Sedmičky ve sportu
V roce 1947 dobře pracovala tělocvičná jednota Sokol i sportovní klub, jehož členové změřili své síly na mistrovství Rumburku ve stolním tenisu ve dnech 26. a 27. dubna. Žáci gymnázia se zúčastnili letních studentských her na pražském Strahově, pilně se hrála kopaná, prostě se žilo a bylo to hezké. Třebaže se jednalo o tělovýchovu, nechyběla ani trocha romantiky a poezie.
Úspěchy v roce se „sedmičkou“ má i rumburská kopaná. První mužstvo posíleno poctivým fyzickým i morálním tréninkem obsadilo na podzim roku 1977 I. místo tabulky I.B třídy krajské soutěže.
Rok 1977 připadá rovněž turistickému oddílu. V tomto roce se zrodila novinka – motoristický výlet. První v řadě byl hned úspěšný a sliboval dobýt si trvalou oblibu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail