Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Je ohroženo střední školství na Šluknovsku?

Ředitelé středních škol a starostové obcí mají díky krajským radním opět těžkou hlavu. Pánové z kraje rozhodli v závěru roku, že v rámci optimalizace středního školství v Ústeckém kraji se bude většina středních škol efektivně slučovat do tzv. páteřních škol. Z návrhu postupu vytvoření soustavy páteřních škol, který byl krajským radním předložen, vyplývá, že by do roku 2010 mělo na okrese Děčín zbýt pouze 12 až 13 středních škol, z toho jen dvě gymnázia se třemi pracovišti. Pět středních škol by zůstalo v Děčíně, o ostatní by se měl okres Děčín podělit. O tom, co zůstane na Šluknovsku, zpráva nehovoří. Jisté je však to, že se kraj snaží sloučit dvě absolutně rozdílné střední školy, a to Střední lesnickou školu Šluknov a Střední školu sociální Šluknov, což je na pováženou. Ve výše zmiňovaných materiálech je totiž tučně podtržena věta: „Jako efektivní se jeví zejména postupné slučování škol s příbuznou vzdělávací nabídkou, které působí v jedné spádové oblasti, do větších celků…“ Z tohoto hlediska by se zdálo logičtější, kdyby byla škola, kde se dívky učí dovednostem a technikám v péči o handicapované a staré lidi v různých sociálních zařízeních a domovech důchodců, sloučena se střední zdravotnickou školou, než se školou mysliveckou.
Jako první ze základních principů optimalizace středního školství na Ústecku je uvedeno zachování škol s jedinečnou vzdělávací nabídkou, například Střední pedagogická škola nebo konzervatoř. Bylo by velice pomýlené domnívat se, že Střední lesnická škola ve Šluknově, která je jen jedna ze tří v republice, tuto jedinečnost nemá, zrovna tak jako Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie v Rumburku. Tyto školy by (podle zdravého selského rozumu) měly fungovat samostatně bez jakýchkoli přívěsků. Můžeme však od krajských radních toto myšlení očekávat?
Materiál se dále zabývá statistickou analýzou vývoje situace ve školství, zejména s ohledem na počty žáků, a stanovením hraničního limitu celkového počtu žáků školy, ale nikde se již nezabývá dostupností jednotlivých škol a možnostmi žáků do škol dojíždět, zvláště z takových oblastí, jako je Šluknovsko. Nezabývá se ani otázkou vybavenosti a úrovní jednotlivých škol, ať již materiální nebo personální.
Otázkou zůstává, jaký přínos tato opatření budou mít. Určitě kraj ušetří nějaké miliony, což by mohlo být chvályhodné, pokud by měly posloužit dalšímu zvyšování kvality ústeckého školství. Ale není žádným tajemstvím, že rozpočty středních škol jsou rok od roku nižší, přestože jejich náklady se úměrně vzrůstajícím cenám a inflaci zvyšují. Úspory však neslouží pro další rozvoj školství, ale jsou diktovány snižovanými náklady, což je pokrytecké. Nehledají se peníze ke zvýšení úrovně vzdělanosti, ale úroveň vzdělanosti na Ústecku se snaží přizpůsobit penězům.
Je tedy na místě se ptát: Neutrpí těmito opatřeními vzdělanostní úroveň obyvatelstva na Ústecku? Nebude omezena dosud rozmanitá nabídka vzdělávání v kraji? Nebudou naše děti odcházet studovat střední školy do nedalekého Německa nebo do jiných krajů? Lze jen doufat, že pánové z Rady Ústeckého kraje minimálně středoškolské vzdělání mají, že i oni na tyto otázky hledají odpovědi a že vzdělání a spokojenost obyvatel Ústeckého kraje pro ně znamená alespoň tolik, co ušetřené peníze.
Kromě toho je alarmující fakt, jakým způsobem o této problematice zástupci kraje jednají se starosty jednotlivých obcí. Nejednají s nimi vůbec! O svých záměrech informovali pouze ředitele středních škol, ale oficiálně zástupcům samospráv neřekli nic. Bojí se snad jejich odporu? Snaží se vše ututlat pod pokličkou, dokud si svou polívčičku nedovaří? Nebo jsou tak nadřazení a povýšení nad svými voliči, že je pro ně zbytečné s těmi zezdola komunikovat?
Palčivých a zneklidňujících otázek jsou desítky a starostové Šluknovska na ně právem hledají odpovědi. Z iniciativy starosty Rumburku Ing. Sykáčka bylo narychlo svoláno mimořádné zasedání Sdružení pro rozvoj Šluknovska na úterý 6. února, kde by se starostové obcí a ředitelé středních škol z výběžku měli touto problematikou zabývat. V době uzávěrky tohoto čísla výsledky jednání ještě nebyly známy.

gympl_1

Zatím si mohou zájemci o studium ze Šluknovského výběžku vybírat střední školu ze široké nabídky. Nepovede ale „efektivní slučování škol“ k jejímu snížení? Foto: archiv Gymnázia Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail