Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Takže, co vy na to?

K informacím se dnes dostáváme různým způsobem, přičemž v posledních letech je za tímto účelem stále více využívána výpočetní technika a internet. Webové stránky má i město Rumburk. Na svém druhém zasedání projednávalo Zastupitelstvo města (ZM), kromě jiného, také dva navržené body, které se týkaly: za a) internetové prezentace města na webových stránkách, za b) pořízení elektronického hlasovacího a záznamového zařízení.
Důvodem mého návrhu bylo vyvolat diskusi k obsahu webových stránek města, jejich vzhledu, uspořádání a obsahu, způsobu tvorby a pravidelnosti aktualizace vystavovaných údajů, protože se domnívám, že nebyly v poslední době odrazem aktuálního dění ve městě a chybí mi zde i možnost veřejné diskuse k vystaveným informacím. Z předběžného jednání s tajemníkem MěÚ JUDr. Miroslavem Majzlíkem a i ze samotného projednávání a usnesení ZM vyplynula shoda o potřebě změn a věc by měla být řešena realizací nových webových stránek města, které by měly být pestřejší a uživatelsky přístupnější.
Záměrem druhého návrhu je pořízení komplexního systému pro řízení a zaznamenávání průběhu zasedání ZM. Toto zařízení je mobilní, je ho tedy možné používat na různých místech a kromě jiného umožňuje elektronické hlasování a řízení diskuse, včetně měření času příspěvku, zobrazování projednávaných materiálů, map i fotografií (např. nemovitostí) a také pořizování zvukového záznamu na pevný disk počítače s možností jeho archivace. Informace o průběhu zasedání ZM, výsledky hlasování a další údaje jsou tak během zasedání zobrazovány projektorem na plátno, aby všichni zúčastnění, zastupitelé i hosté měli přehled o jednání a jeho výsledcích. Zvukové záznamy i jmenovité výsledky hlasování lze následně zpřístupnit na webových stránkách města.
Samotné jednání ZM by se tak mohlo stát, a to především pro občany, daleko srozumitelnější i průhlednější a informován o jeho průběhu by mohl být pomocí internetu i ten, kdo se ho osobně nezúčastnil.
Zastupitelstvo města, po projednání tohoto bodu a po diskusi o možných úskalích vyplývajících zejména z některých zákonných omezeních při zveřejňování osobních údajů, přijalo usnesení, které ukládá tajemníkovi MěÚ JUDr. M. Majzlíkovi v termínu do 31. 3. 2007 předložit ZM návrh na možné pořízení elektronického hlasovacího zařízení. Půjde především o nalezení vhodného technického řešení a co nejvýhodnější cenovou nabídku. Pak již bude jen na zastupitelích, zda pořízení elektronického hlasovacího zařízení schválí či nikoliv.
K výše uvedeným tématům (a nejen k nim) bych rád znal Vaše názory. Vzhledem k tomu, že prozatím není otevřena elektronická veřejná diskuse, můžete nám napsat své náměty a připomínky na e-mailovou adresup.dubravec@atlas.cz.  Takže, co vy na to?
Petr Dúbravec
zastupitel

Tisk Tisk | E-mail E-mail