Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Agentura Pondělí děkuje za podporu

Šluknov • Půjčku v celkové výši 750 tisíc korun na dobu dvaceti měsíců poskytli zastupitelé měst Rumburk, Šluknov a Jiříkov občanskému sdružení Agentura Pondělí na realizaci projektu „Chceme žít a pracovat jako vy.“
„Agentura Pondělí získala na tento projekt částku 2,8 mil. Kč z prostředků Evropské unie a Krajského úřadu v Ústí nad Labem čerpanou v rámci Společného regionálního operačního programu. Jedinou nevýhodou tohoto programu je podmínka tzv. předfinancování, to znamená, že my jako nezisková organizace musíme mít alespoň na první etapu z celkových třech vlastní prostředky a teprve po jejich utracení a vyúčtování je dostaneme proplacené. Těžko bychom dávali z vlastních zdrojů dohromady tak velkou částku, oslovili jsme tedy zástupce měst Rumburk, Šluknov, Jiříkov, Krásná Lípa a Varnsdorf a požádali je o pomoc v poskytnutí bezúročné půjčky. Rumburští, Šluknovští a Jiříkovští nám vyšli vstříc a potřebné finance nám zapůjčili. Díky nim tedy můžeme realizovat náš projekt. Chceme jim i touto formou poděkovat za vstřícnost a podporu,“ sděluje Monika Lampová, vedoucí agentury. Projekt „Chceme žít a pracovat jako vy…“ zahrnuje sociální a pracovní rehabilitaci, podporované zaměstnávání a volnočasové aktivity, např. plavání, taneční kurzy, pobyty na neznámém místě, návštěvy kina, divadla, apod. pro klienty s postižením mentálním, smyslovým, tělesným i duševním v dospělém věku. Od minulého roku v agentuře 2x týdně funguje i stacionář Josífek určený dětem s postižením.
Více informací lze získat na tel. čísle 412 334 046 nebo na www.agenturapondeli.cz. Občanské sdružení Agentura Pondělí Šluknov nabízí poradenství, pracovní asistenci a sociální rehabilitaci osobám se specifickými potře-bami. Posláním agentury je poskytovat podporu pro kvalitní život lidí, kteří jsou společensky znevýhodněni.

Tisk Tisk | E-mail E-mail