Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Krásná Lípa řeší budoucnost zařízení Centra Českého Švýcarska

S blížícím se koncem stavebních prací na jednotlivých budovaných zařízeních Centra Českého Švýcarska I. (CČŠ) v Krásné Lípě vyvstává do popředí otázka jejich budoucího provozu.
Ve specifickém postavení je nový dům na náměstí. Budoucí reprezentativní infocentrum ČŠ, které bude kromě informačních služeb poskytovat i služby vzdělávací a mnohé další, má svého provozovatele již známého. Bude jím společnost České Švýcarsko o.p.s., která je s městem svázána pupeční šňůrou (Krásná Lípa je jedním ze zakladatelů) a jejíž rozsáhlé aktivity spojené s propagací a rozvojem regionu jsou úspěšné a velmi přínosné. Dům bude uveden do provozu v létě letošního roku.
Köglerova naučná stezka Krásnolipskem – právě dokončovaná cyklostezka bude svěřena do správy a údržby Technickým službám města.
Dokončovaný Sportovní areál ČŠ, včetně rekonstruované tělocvičny, je zatím provozován ve struktuře MěÚ.
Při vědomí všech nedostatků tohoto uspořádání (především neoperativnost řízení, personální problematika, otázka motivace pracovníků atd.) jde o řešení dočasné. Vzhledem k příbuznosti některých aktivit se nabízí propojení s další dokončovanou stavbou. Tou je tzv. Centrum služeb ČŠ, vybudované kompletní rekonstrukcí bývalého domu chovatelů.
Sauna, fitnes, solárium, masáže, klubovny, galerie, ubytovací a restaurační prostory – provoz těchto zařízení je natolik specifický, že si vyžaduje naprosto odlišné organizační uspořádání. I vzhledem k podstatě poskytovaných služeb (nejde příliš o veřejnoprávní záležitosti a role města by měla být tudíž jen v pozadí) se jedná o prostředí spíše podnikatelské. Je tedy připravován návrh na zřízení druhé příspěvkové organizace města (první je ZŠ), která by provoz těchto zařízení dále zajišťovala. Je zvažováno i propojení s kulturním domem – kinem. Tzv. volnočasové aktivity by se tak dostaly pod jednu samostatnou organizaci, což se mj. i z hlediska ekonomiky budoucího provozu jeví jako výhodné. Vzniklý subjekt bude disponovat mimořádnou nabídkou možností, aktivit a služeb. A město zároveň neztratí kontrolu nad jejich provozem a využíváním.
Že se jedná o situaci velmi složitou a náročnou je nepochybné. Teprve na konci tohoto snažení bude naplněn cíl první části projektu „Krásná Lípa – Centrum Českého Švýcarska“ – zvýšení nabídky služeb pro občany a atraktivity města pro turisty a návštěvníky. A mimo jiné bude mít Krásná Lípa nový dům na náměstí, moderní sportovní areál, cyklostezku a dva opravené domy, které jinak lidem padaly na hlavu – tělocvičnu a dům chovatelů.

Tisk Tisk | E-mail E-mail