Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Policie České republiky v Rumburku bilancuje

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás tak jako každoročně informoval o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie ČR v Rumburku za uplynulý rok, tedy za rok 2006. Seznámím vás s několika údaji, které charakterizují stav a úroveň nápadu trestné činnosti, přestupků, stavu na úseku dopravy a veřejného pořádku a činnost policie na úseku bezpečnosti osob a majetku. Pro osvěžení paměti opakuji, že služební obvod OOP Rumburk má rozlohu 77 km čtverečních a k trvalému pobytu je zde hlášeno přes 16 tisíc obyvatel, tedy 12 % obyvatel bývalého okresu Děčín. Podíl obvodu na trestné činnosti v bývalém okrese Děčín byl 15,1 %, proti předcházejícímu roku se zvýšil o 1,1 %. Okresní ředitelství Policie ČR v Děčíně evidovalo v roce 2006 nápad 4.317 trestných činů (4.391 – údaje v závorce jsou za rok 2005), tedy snížení o 74 skutků, objasněno z toho bylo 2.793 trestných činů (2.907), t. j. 64,7 % (66,2 %), t. j. -1,5 %.
V rámci činnosti OOP Rumburk bylo v loňském roce zjištěno či oznámeno 654 trestných činů (615), z nichž byl pachatel zjištěn u 437 případů (399), t. j. u 66,72 % (64,88 %). Zvýšení počtu trestných činů zapříčinilo zejména to, že od 1. 7. 2006 jsme jako trestné činy řešili řízení motorových vozidel bez řidičského oprávnění dle § 180 d trestního zákona, a to ve 45 případech, což se v minulosti kvalifikovalo jako přestupek na úseku dopravy. Ze 437 objasněných trestných činů bylo recidivisty spácháno 278 (265), dětmi 2 (4) a osobami mladistvými 25 (9).
Skladba trestné činnosti byla následující (uvádím pouze některé trestné činy): odcizeno motorových vozidel 60 (50), vloupání do motorových vozidel 39 (68), odcizeno jízdních kol 15 (5), podvody 2 (36), výtržnictví 3 (8), neplnění vyživovací povinnosti 35 (38), maření výkonu úředního rozhodnutí 30 (44), úvěrové podvody 58 (107), krádeže vloupáním 82 (82), z toho vloupání do rekreačních objektů 24 (14), do bytů 5 (1), do rodinných domů 9 (9), do škol 0 (2). Vražda byla spáchána jedna, loupeží bylo 6 (8), objasněno bylo 5 (7).
Při trestné činnosti byla pachateli způsobena škoda ve výši 54 566 000,- Kč (26 826 000,- Kč), policie zajistila hodnoty v částce 922 000,- Kč (649 000,- Kč). Vlastní činností jsme vypátrali 45 (44) hledaných osob, 24 (27) věcí a 17 (19) odcizených vozidel.
Na úseku přestupkového řízení bylo administrativně řešeno 555 (522) věcí, kdy se jednalo zejména o majetkové přestupky 250 (183), řízení motorového vozidlo pod vlivem alkoholu 26 (75), v terénu bylo policisty zjištěno 848 přestupků (863), za něž byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 487 500,- Kč (454 400,- Kč). Dále bylo zjištěno a do komise dopravy pověřených úřadů oznámeno 111 (115) majitelů nepojištěných vozidel. Obcím s rozšířenou působností jsme v rámci ČR za druhé pololetí oznámili 273 přestupků v rámci bodového systému. Dopravní nehody, ke kterým došlo ve služebním obvodě, tedy na katastrálním území obcí Staré Křečany vč. Brtníků, Rumburk a Jiříkov, měly v loňském roce klesající tendenci. Došlo k 299 (334) dopravním nehodám, z toho pod vlivem alkoholu jich bylo zaviněno 15 (17). Nedání přednosti v jízdě bylo příčinou 33 (42) dopravních nehod a nepřiměřená rychlost 50 (52). Chodci způsobili 2 (1) nehody. K místům s nejvyšší nehodovostí i loni patřil průtah městem Rumburk od Varnsdorfu na Jiříkov a Šluknov.
Lze konstatovat, že téměř ve všech ukazatelích se zatíženost Policie ČR, Obvodního oddělení v Rumburku zvýšila, a to současně s úspěšností při odhalování pachatelů. Obdobnou zatíženost vykazují i ostatní složky policie dislokované v Rumburku.
Dodávám, že 17. ledna 2007 byla Policii ČR, Správě severočeského kraje Ústí nad Labem udělena Cena za kvalitu v územní veřejné správě za rok 2006. Toto ocenění bylo naší krajské správě uděleno jako jediné v ČR.
komisař Ladislav Cink
Obvodní oddělení PČR Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail