Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

S občanskou poradnou nejste na problémy sami

Občanská poradna Rumburk poskytuje poradenské služby ve čtrnácti právních oblastech všem, kdo se na ni obrátí. Při řešení tíživých životních situací klientů poradce za občany jejich problémy přímo neřeší, ale po celou dobu je provází, aktivizuje je a poskytuje podporu.
V loňském roce řešila Občanská poradna Rumburk 316 případů občanů a zodpověděla 366 dotazů. Se svými problémy se na ní obraceli občané z celého Šluknovska. Nejčastěji se dotazovali na problematiku občanského soudního řízení – na podávání žalob, návrhů a odvolání, dále na problematiku dluhového poradenství, tj. na exekuční řízení a výkon rozhodnutí, žádosti o uhrazení dluhu ve splátkách apod. Často se zde řešila problemati-ka vymáhání dlužných mezd a jiných pracovněprávních nároků a majetkové vztahy občanů. Poradenské služby více vyhledávaly ženy než muži. O informace a o radu žádali jak mladí náctiletí občané, tak občané v produktivním věku a senioři. Poradnu zájemci kontaktovali převážně osobně a telefonicky, e-mailem již méně často. V jednom případě byla služba poskytnuta i mimo prostor poradny, v zařízení pro dlouhodobě nemocné. Novinkou v roce 2006 bylo poskytování ekologického poradenství.
Jelikož v posledních letech narůstaly dotazy z problematiky zadlužování se občanů, reagovaly na to občanské poradny celé republiky monitorováním situace, účastí zaměstnanců na školeních a novou informační databází zaměřenou na otázky týkající se dluhového poradenství.
Kateřina Ondrušová
vedoucí občanské poradny

 

Občanská poradna Rumburk
Sukova 1055, Rumburk
tel.: 412 384 745

Tisk Tisk | E-mail E-mail