Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Střední lesnická škola ve Šluknově spolkla školu sociální

Radní Ústeckého kraje na svém středečním jednání schválili sloučení dvou středních škol ve Šluknově – střední lesnické školy a střední školy sociální. Dominantní školou, tedy nositelem projektu páteřní školy, nakonec ustanovili školu lesnickou. Rumburským novinám to potvrdil radní Ústeckého kraje Ing. Pavel Kouda. „Sloučení škol si vyžádala nutnost šetřit na provozních nákladech středních škol a také demografické výhledy, které nás upozorňují na pokračující úbytek středoškoláků na všech středních školách Ústeckého kraje. Ale je zbytečné obávat se nějakého rušení škol a celý problém démonizovat. Tento systém, který schválilo zastupitelstvo Ústeckého kraje, není nastaven na likvidaci malých středních škol, ale na zefektivnění provozu a financování při zachování stávající nabídky a kvality,“ upozorňuje radní Kouda.
Strach z likvidace sociální školy po sloučení obou škol však panuje v široké veřejnosti Šluknovského výběžku. Vedoucí Úřadu práce v Rumburku Jan Nykodým před zánikem jakékoliv ze středních škol na Šluknovsku varuje:„Stávající obory středních škol ve výběžku odpovídají poptávce na trhu práce na Šluknovsku. Obory, jejichž absolventi zde nenajdou uplatnění, zde už dávno zanikly, a naopak to, po čem je zde poptávka, by bylo nezodpovědné rušit,“upozorňuje. Podle něho by bylo velice neprozíravé, kdyby byla sloučením šluknovských středních škol ohrožena existence jakékoliv z nich. „Nechápu slučování dvou škol s takto odlišnou nabídkou výuky. Tyto školy jsou si významově rovnocenné a každá z nich má své opodstatnění. Lesnická škola je přísně výběrová, na škole sociální zase studují děti ze sociálně slabých rodin. Děti, kterým by ekonomické poměry v rodině neumožnily dojíždět za vzděláním do Varnsdorfu. Jsou zde pro své budoucí povolání vychovávány děti, z nichž mnohé nevědí, co to práce je, protože nikdy neviděly své rodiče pracovat. Pokud by tato škola zanikla, lze se obávat velkého nárůstu evidovaných nezaměstnaných na úřadu práce, kteří dosáhli jen základního vzdělání,“ varuje Jan Nykodým.
Zcela jinak to vidí Ing. Kouda. „Já se rušení jedné či druhé školy neobávám. Je věcí ředitele sloučeného subjektu, jak se s tímto problémem manažersky vypořádá. Každý ředitel střední školy je závislý na trhu práce a je na něm, jak je schopen uspokojit poptávku. Pokud se mu to povede, bude to přínosem nejen pro zájemce o studium, ale i pro školu samotnou.“
Sloučení šluknovských škol je začátkem zcela nové koncepce středního školství Ústeckého kraje. Ten počítá se vznikem tzv. páteřních škol. Kritériem je počet studentů, který by neměl klesnout pod 400. Pouze některé školy budou z tohoto systému vyloučeny, a to jsou školy se speciální nabídkou výuky, jako např. Střední škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk.
„V dohledné době ve Šluknovském vý-běžku nechystáme žádné změny a sloučení středních škol ve Šluknově je v tomto roce poslední akcí tohoto druhu na Šluknovsku,“ vysvětluje Ing. Pavel Kouda. „Přesto jsme s řediteli ostatních škol v kontaktu. Oni naše záměry znají a je jen na nich, jestli budou aktivní a přijdou sami s nějakým nápadem jak svou situaci řešit, nebo budou jen pasivně čekat až ji za ně vyřešíme my na kraji.“

Tisk Tisk | E-mail E-mail