Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V bývalé galvanovně ve Vilémově byly nalezeny dvě tuny nebezpečného odpadu

Ve čtvrtek 8. února 2007 přijal Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje a policie oznámení, že v objektu bývalého vilémovského závodu 11 MIKOV, s.p. jsou volně uloženy různé chemikálie, které byly používány při pokovování v galvanovně uvedeného závodu. Na místo se bezprostředně dostavili příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, stanice Děčín a Šluknov, Sbor dobrovolných hasičů Rumburk a starosta obce Vilémov. Kromě pracovníků Odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk byl vyrozuměn i hejtman Ústeckého kraje. Velice aktivně se do řešení vzniklé situace zapojila Obec Vilémov prostřednictvím svého starosty Hynka Reicharta. Chemikálie byly uloženy v plastových, skleněných i kovových nádobách nebo papírových pytlích. Celkové množství látek bylo odhadnuto na dvě tuny. Na základě odborného posouzení chemické služby HZS Děčín konstatoval její vrchní inspektor územního pracoviště Děčín v součinnosti s vedoucím odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk, že nehrozí žádné nebezpečí samovolných reakcí ani bezprostřední ohrožení okolí z pouhé přítomnosti zjištěných chemikálií. Dále bylo konstatováno, že nedošlo ani ke zjevné kontaminaci okolí.
V přízemí budovy byly zajištěny chemické látky, zejména kyseliny, jejich soli, hydroxidy, které dříve sloužily k výrobě. Například H2SO4, HNO3, HCL, fosforečnan sodný, síran nikelnatý, louh sodný. V prvním patře objektu, v němž byla umístěna laboratoř, byly nalezeny další chemikálie a jedy, například dusičnan stříbrný, chlorid rtuťnatý, chlorid barnatý, kyselina šťavelová. Chemická služba HZS Děčín udělala hrubý soupis chemikálií na místě. Objekt, který byl do té doby volně přístupný, byl až do druhého dne kontrolován hlídkami policie a v pátečních dopoledních hodinách byla budova, včetně laboratoře, zabezpeče-na Obcí Vilémov proti vstupu nepovolaných osob. Chemikálie byly deponovány do příručního skladu objektu galvanizovny.

 

Celou problematiku má v kompetenci odbor životního prostředí Městského úřadu Rumburk, který ji řeší s vlastníkem objektu ve správním řízení. Potřebným opatřením k nápravě bude likvidace chemikálií, odpadů a materiálů nalezených v objektu celého průmyslového objektu, případně umístění zmíněných závadných látek do prostorů a zařízení k tomu určených.

Tisk Tisk | E-mail E-mail