Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

O vzdělávání managerů a pracovníků v cestovním ruchu je velký zájem

Střední škola služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu se zabývá přípravou absolventů základních škol pro různé profese v oblasti služeb a cestovního ruchu. To pro většinu čtenářů není jistě nová informace, ale s touto rolí nejsme spokojeni a snažíme se přenášet poznatky z oblasti hotelnictví a turismu i mezi zkušené praktiky.
Přibližně rok a půl byl ve spolupráci s WAC Crostau a vrcholnými představiteli turistického centra Swieradow Zdroj připravován v rámci programu INTERREG IIIA projekt pro další vzdělávání managerů a pracovníků působících v hotelích a jiných ubytovacích zařízeních a majitelů či provozovatelů informačních center. Cílem projektu je předávat moderní poznatky z oblasti managementu, psychologie a místopisu. Nedílnou součástí je důkladná jazyková příprava. Kromě anglického jazyka je pozornost věnována studiu jazyka jednotlivých partnerů – tedy německého, polského a českého. Dalším podstatným přínosem by mělo být získání osobních kontaktů a navázání spolupráce mezi zařízeními v oblasti Euroregionu Nisa s cílem zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných služeb pro potencionální návštěvníky tak, aby se prodloužila průměrná délka pobytu a vytvořila se určitá stabilní klientela.
Slavnostní zahájení práce na projektu proběhlo v listopadu loňského roku v Crostau. Po čtyřech měsících běhu projektu lze konstatovat, že se vytčené cíle daří plnit. Z Německa se dále vzdělává osm majitelů hotelů, penzionů a informačních center, za polskou stranu se připravují čtyři profesionálové (dva ředitelé i-centra, ředitel hotelů a ředitelka lázeňského domu), českou stranu zastupuje pět profesionálů.
Kvalita přípravy je dána i zajištěním kvalitního lektorského týmu, který je sestaven z profesorů drážďanské univerzity. Projekt je propojen s celoevropským projektem Tourimus Quality, jehož garantem je saská hospodářská a obchodní komora, jejíž pracovníci budou provádět ověřování znalostí a dovedností účastníků kurzů.
Celkové náklady projektu dosahují 80 tis. Euro a závěr projektu je plánován na říjen 2008.

Tisk Tisk | E-mail E-mail