Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ocenění podstávkových domů má přispět k jejich záchraně

Kooperační spolek v trojzemí Německo – Polsko – Česko si vzal za úkol zachovat společné kulturní dědictví podstávkových domů i pro příští generace. Jednou z mnoha aktivit, které se snaží zachovat podstávkové domy jako symbol tohoto regionu, je cena podstávkových domů.
Vypsání a udělení ceny má na starost nadace Umgebindenhaus. Cena podstávkových domů je udílena ve dvou kategoriích. Jedna z nich ocení majitele podstávkových domů, popřípadě architekty, inženýry nebo spolky za příkladnou péči o dům a jeho okolí a rovněž za zdařilé sanace a řešení využití těchto domů. Ve druhé kategorii je cena připravena pro osoby nebo skupiny, které se zasloužily ve výzkumu a v ochraně podstávkových domů.
Pro udělení ceny byla stanovena hodnotící kritéria, jejichž znění naleznete na www.varnsdorf.cz. Nositelé cen obdrží peněžitou podporu. Termín k podání žádosti o udělení ceny je 31. 3. 2007 na adrese Obchodní zastupitelství Umgebindenland, Hochwaldstrasse 29, 02763 Zittau. Veškeré podklady k žádosti a podmínky k účasti naleznete současně na www.umgebindeland.de.

Tisk Tisk | E-mail E-mail