Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburská poliklinika je nedílnou součástí historie našeho města

V současnosti se se znepokojením mluví o zrušení polikliniky v Jiráskově ul. Tato se kdysi (za německé éry a v době první republiky 1918 – 1939) jmenovala Lichtensteingasse a v roce 1925 zde byla, dle zmínky v Rumburger Zei-tung, postavena současná budova dneš-ní polikliniky. Původní název je Bezirk Krankenversicherungstalt, tj. Okresní ústav nemocenského pojištění. Nemocenská pokladna měla otevřeno denně od 8.00 do 14.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Vedoucími úředníky byli ředitel Emil Bayer, předseda výboru Franz Marschner a šéflékař MUDr. Herbert Hiebisch.
Jako „nemocenka“ byla budova známa ještě na začátku padesátých let. Byly tu zubní ordinace, poradna pro maminky a děti (tato se přestěhovala do Lochařovy vily v Jiříkovské ul.), byl tu dnes již zrušený rentgen, oční oddělení, později ordinace lékařů. Všechno bylo pěkně „pod jednou střechou“, což bylo výhodné a ušetřilo to nemocným námahu s přecházením z jedné ordinace do druhé po celém městě.
Nutno dodat, že Jiráskova ul. vypadala tehdy zcela jinak než v současnosti. Sanity garážovaly tam, kde dnes, v garáži ve dvoře za vilkou s rentgeny je opravoval pan Rezler, který opravil klukům i porouchané trojkolky a koloběžky, na kterých tu mohli bez obav jezdit. Po dnešní záplavě aut nebyla ani stopa. Zato voněla ulice něčím docela jiným než benzinem, zvláště na jaře. U budovy polikliniky byla totiž udržovaná zahrada, o kterou se staral domovník pan Sychra. Kolem plotu byly mohutné, rozložité keře štěpných bezů, jimiž ulice nejen voněla, ale i celá zkrásněla, stejně jako pěknými hlohy, které lemovaly protější chodník. Mimo to se v květnu rozsvítily svíce květů mohutných kaštanů vedle nynější lékárny.
Pro úplnost ještě několik údajů. V předválečných letech bylo v Rumburku 15 lékařů, dětská lékařka, oční lékař, městský a okresní lékař. Všeobecná nemocnice měla 200 lůžek, z toho 36 izolačních. Předsedou dozorčí rady byl tehdejší starosta pan Václav Peschek, ředitelem byl pan Wilhelm Beuer. Ordinoval primář a tři sekundární lékaři, o pacienty se starala vrchní sestra s 12 sestřičkami. Nemocnice měla oddělení rentgen – diagnostika a léčba, oční oddělení, krční, nosní a ušní. Každé vedl odborný lékař.
Privátní a doslova blahodějné sanatorium Frankenstein (dnešní Podhájí) mělo 80 pokojů se 122 lůžky. Šéflékařem zde byl nervový specialista Dr. Karel Röschl.
Dnes vyrostla na místě bývalé rumburské tržnice nová, velmi pěkná budova Dr. Vondráčka, kam se lékaři stěhují do nově budovaných ordinací. Městský úřad má plány obnovy nemocnice, a tak mě napadá otázka: Nedala by se skutečně renovovat i stávající poliklinika?

Tisk Tisk | E-mail E-mail