Tajemníci se radili v Rumburku

Tištěné noviny 05/2007 | 27. 3. 2007 | Nezařazené

Další ze schůzek tajemníků městských a obecních úřadů se konala 27. února na MěÚ v Rumburku. Setkání uspořádal jako obvykle tajemník rumburského úřadu JUDr. Miroslav Majzlík.
„Tato setkávání mají pro tajemníky a v mnoha případech i starosty obcí velký význam, protože se k nim takto dostanou čerstvé a aktuální informace z centrálních orgánů, například ministerstev nebo z celostátního zasedání tajemníků měst pověřených výkonem státní správy, které se týkají především legislativy a jejích změn,“ vysvětluje rumburský tajemník.
Tato praxe, kterou zavedl JUDr. Majzlík před třemi lety při svém nástupu do funkce, se osvědčila.
Tentokrát se dozvěděli tajemníci o zá-měru náměstka Ministerstva vnitra ČR Mgr. Zdeňka Zajíčka na vytvoření plánu vedoucího ke zkvalitňování a zjednodušování legislativy. Hexagon veřejné správy, jak se tento projekt jmenuje, stojí na šesti bodech, které by měly do budoucna pozitivně ovlivnit nejen chod samospráv měst a obcí, ale i život jednotlivých občanů. Jedním z pilířů hexagonu je, že občan by měl být středem zájmu všech státních orgánů a institucí a jejich aktivity a práce by měly směřovat k prospěchu občana a jeho spokojenosti. Naopak občané by se měli více zapojit do přípravy a tvorby zákonů a více se podílet na chodu státu. S tím souvisí i zdokonalování technologií, které by měly vést k propojení centrálních registrů dat, například katastru nemovitostí nebo obchodního rejstříku, více peněz, které bude třeba na modernizaci legislativy vynaložit, ale i větší tlak na úředníky, zejména na jejich odbornost, vzdělanost a profesionalitu.
S problematikou nových sociálních zákonů a novým systémem vyplácení dávek sociální péče seznámil přítomné vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Karel Diviš. Vedoucí odboru regionálního rozvoje a investic Evžen Dvořák informoval o územním plánu a o novém stavební zákoně a povinnostech, které z toho pro jednotlivé obce vyplývají.

tajemnici

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2007/03/27/tajemnici-se-radili-v-rumburku/