Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Dům u Martina v Brtníkách získal finanční podporu Evropské komise

Římskokatolická farnost Brtníky uspěla se svou žádostí v programu evropského společenství Mládež. Získaný grant ve výši 10.000 EUR bude v průběhu roku 2007 využit na zpracování projektu s názvem Dům u Martina v Brtníkách. Projekt má přispět k záchraně bývalé římskokatolické fary a nabídnout kulturní a společenské vyžití mladým lidem z České republiky a Spolkové republiky Německo.
Budova fary neslouží původnímu účelu, pouze k občasnému pobytu dětí a mládeže při pobytových táborech.
„Na přípravě a organizaci tří běhů letních táborů se již několik let jako praktikanti podílejí dobrovolníci a studenti středních škol ze Šluknovského výběžku, kteří vedou jednotlivé oddíly dětí a mládeže. Tato patnáctičlenná skupina mladých lidí inspirovala vlastníka objektu, Římskokatolickou farnost Brtníky, k myšlence záchrany budovy, její opravě a dalšímu využití,“ uvedl páter Jozef Kujan.
Existenci víceúčelového Domu u Martina v Brtníkách velmi postrádají. Po plánované opravě zde vznikne zařízení, které poskytne celoroční ubytování dětem a mládeži z regionu a dalších míst. Místní lidé získají přirozené centrum pro občanské aktivity. „Prvním krokem k tomuto cíli je vyhotovení projektové dokumentace pro opravu objektu. Druhá část projektu se týká zapojení iniciátorů projektu, skupiny studentů ze Šluknovska, do další práce s dětmi a mládeží. V rámci projektu se letos v červenci uskuteční dvě česko-německá setkání dětí a mládeže a workcamp Poznej sousední zemi na kolech. Setkání připravuje Salesiánské středisko mládeže Jiříkov-Rumburk, o.s. a partnerská organizace Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland z Neu-kirchu,“ řekl Michal Barák, vedoucí Salesiánského střediska mládeže.
V Brtníkách, místní části obce Staré Křečany, se nenalézá žádný prostor, kde by se mohli scházet mladí lidé, za všemi kulturními a společenskými aktivitami se musí dojíždět. Na někdejší samostatné obci Brtníky (německy Zeidler) se negativně podepsala ztráta samostatnosti obce v r. 1980, duchovní škody přineslo zbourání kostela sv. Martina v r. 1975.
Římskokatolická farnost Brtníky je církevní organizace, která se orientuje na sociální projekty na místní úrovni. K její hlavní činnosti patří práce s lidmi a rozvoj tradičních duchovních hodnot, sociální, kulturní a náboženská činnost a starost o záchranu architektonického dědictví.

fara_0
Tisk Tisk | E-mail E-mail