Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

EURONISA rozdělí 700 tisíc korun

Nadace EURONISA vyhlašuje veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků z výnosů Nadačního investičního fondu, benefičních akcí a darů sponzorů.
Podporovány budou projekty uskutečněné od 1. července 2007, a to v oblastech sociální a zdravotní, projekty určené na pomoc lidem se zdravotním postižením a sociálně slabých, ohrožených a znevýhodněných skupin (např. seniorů, osamělých matek s dětmi, týraných a zneužívaných dětí, sociálně slabých apod.). Podpořeny budou projekty kulturní, rozvíjející kulturní činnosti v propojení se sociální problematikou, vzdělávací, preventivní a projekty směřující ke zdravému rozvoji osobnosti.
Žádat mohou neziskové organizace registrované na území České republiky a zároveň působící v Euroregionu Nisa, například občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, církevní a práv-nické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, nadace a nadační fondy, veřejnoprávní instituce a příspěvkové organizace zřízené obcí či krajem.
Uzávěrka přijímání žádostí je 16. dubna 2007 do 16.00 hodin. Podrobné podmínky, formulář žádosti a další informace obdrží zájemci na adrese Nadace EURONISA, Rumjancevova 3, 460 01 Liberec 1 nebo na internetových stránkách: www.euronisa.cz.

***

Bližší informace u PR manažera a koordinátora projektu „Pozvedněte slabé!“ Jana Pelanta, tel.: 608 303 202, 485 100 218, jan.pelant@euronisa.cz nebo www.euronisa.cz.

Tisk Tisk | E-mail E-mail