Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Informace k předprodeji vstupenek v Městském informačním centru

V Městském informačním centru na Lužickém náměstí byly v rámci zahajovaní provozu domu kultury prodávány vždy jen vstupenky na akce pořádané městem Rumburk. Pokud nás osloví pořadatel jakékoliv akce v domě kultury, zajišťujeme předprodej vstupenek i na tyto aktivity. Takže předprodej vstupenek pro město Rumburk a další subjekty, které pořádají akce v domě kultury, nebyl nikdy zrušen.
Situace je zcela jiná, když akci pořádá Dům kultury Rumburk. Vstupenky jsou v předprodeji v současné době pouze v pokladně domu kultury. Dům kultury je příspěvková organizace města Rumburk a zajišťuje své akce v rámci svého rozpočtu. Vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení na pozici ředitele domu kultury předprodej vstupenek na akce jím pořádané nelze ihned vyřešit. S novým vedením domu kultury bude město Rumburk za Městské informační centrum nadále jednat. Další dotazy můžete kdykoliv směřovat na oddělení strategického rozvoje MěÚ Rumburk, tel. 412 356 231, 412 356 234.

Tisk Tisk | E-mail E-mail