Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

„Bylo to trochu jinak,“ říkají městští strážníci

V šestém čísle Rumburských novin vyšel článek studenta teplické konzervatoře Petra Richtera o jeho nepříjemném setkání se dvěma policisty, kteří ho, dle jeho slov, neoprávněně předvedli na policejní služebnu a ponižovali ho nedůstojným jednáním a urážlivými výroky. Z článku mylně vyplývalo, že se jednalo o příslušníky Policie ČR.
Ve skutečnosti tohoto mladého muže kontrolovala hlídka Městské policie Rumburk. Ředitel MP Miroslav Jeřábek se tímto článkem ihned zabýval a od obou strážníků požadoval okamžitě vysvětlení.

Jak se celá situace odehrála z pohledu strážníků zajímalo i nás. A podle nich se celá situace odehrála takto:
Tu noc asi ve dvě hodiny ráno projížděla hlídka městské policie po tř. 9. května a spatřila dvě dívky, které s mírným odstupem následoval mladý muž. V okamžiku, kdy mladíka vozidlo MP míjelo, se otočil a směrem k hlídce naznačoval obscénní a vulgární gesta. Vzhledem k tomu, že hlídka jela krokem, nemohla si těchto posunků nevšimnout.
„Mladík jevil známky opilosti a jeho neslušná gesta namířená proti naší hlídce v nás pojala podezření, že se dopouští přestupku proti občanskému soužití. Navíc jsme chtěli mít jistotu, že mladík obě dívky, které šly před ním, neobtěžuje, protože nebylo zřejmé, že trojice patří k sobě. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni zjistit, jaký je pravý stav věcí, jaká je totožnost a věk muže, abychom vyloučili, že se jedná o nezletilého mladíka pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. V žádném případě nám nešlo o to »obtěžovat« slušné občany, ale dělali jsme svou práci, a tou je zajistit ve městě klid a bezpečnost všech občanů,“ vysvětlují oba strážníci. Dodávají, že jednání s panem Richterem bylo problematické. „Obě dívky se chovaly slušně, a proto nebyl důvod je kontrolovat, ale pan Richter nemohl svou totožnost prokázat, protože u sebe neměl žádný doklad. Z tohoto důvodu jsme ho vyzvali, aby jel s námi na OO PČR v Rumburku, kde bude jeho totožnost ověřena. Nikdo z nás neměl zájem ho ponižovat, ale při plnění svých povinností jsme se ho museli zeptat, jaké množství alkoholu požil a jestli nepožil i jiné omamné látky. To, že z toho pan Richter udělal útok na svou osobu a že nabyl dojmu, že ho považujeme za narkomana, je jen jeho dojem a možná i snaha vzbudit ve čtenářích soucit,“ dodávají strážníci. „Nechápeme, proč ve svém článku dělá pan Richter ze sebe oběť, které zlí strážníci ubližovali. Vždyť nakonec sám přiznal svou chybu a to, že se choval díky opilosti dost nevhodně a hloupě. Proč po vystřízlivění mluví jinak? Copak nechápe, že i on se má chovat slušně, že nemůže bezdůvodně na někoho útočit jen proto, že je to policista nebo strážník, nebo proto, že to je starší člověk? Copak mu není jasné, že i ostatní lidé, a to i strážníci, mají svá práva, tak, jak se jich dožaduje on, například právo na slušné chování,“ ptají se strážníci, kteří jeho článek vnímají jako snůšku lží a výmyslů se snahou vylhat se z vlastních chyb. Ředitel Městské policie Rumburk Miroslav Jeřábek si za svými lidmi stojí: „Dělám tuto práci ve městě již patnáct let a oba strážníky znám velmi dlouhou dobu. V reakci na článek jsem chtěl slyšet jejich vysvětlení, jak se celá událost stala. Jsou to oba velice zkušení strážníci, kteří si dokáží poradit v těch nejnáročnějších situacích a já věřím tomu, že i v tomto případě dělali jen to, co je jejich povinnost a že své pravomoci nepřekročili,“ dodává ředitel Jeřábek.

Tisk Tisk | E-mail E-mail