Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

300 let Lorety v Rumburku 1707 – 2007

Dlouhých tři sta let od dostavby a vysvěcení loretánské kaple si Rumburk připomene v sobotu 15. září 2007. Jako připomínku tohoto výročí významné rumburské barokní památky pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk ve spolupráci s Městem Rumburk oslavy, které budou zahrnovat cyklus koncertů, výstav a doprovodných kulturních akcí, řadu náboženských slavností za účasti nejvyšších hodnostářů litoměřické diecéze, salesiánské kongregace a kapucínského řádu.
Oslavy výročí jsou určeny nejširšímu okruhu zájemců všech věkových skupin, věřícím i laikům, odborné veřejnosti i zájemcům o historii, architekturu a umění z ČR, SRN a dalších zemí.
Slavnostní zahájení oslav třístých narozenin nejsevernější lorety v Evropě je připraveno na sobotu 14. a neděli 15. dubna 2007 od 10.00 do 17.00 hod. V Galerii loretánské a v ambitech bude otevřen výstavní a prodejní trh rukodělných výrobků z dílen uměleckých řemeslníků a výtvarníků „Probouzení jara aneb Velikonoce v Loretě“.
V sobotu v 15.00 hodin zazní v kostele sv. Vavřince koncertní pásmo České gotické Velikonoce v podání souboru Řemdih z České Lípy a v 15.45 hodin zazní z čelní budovy lorety troubení – historické skladby autorů ze Šluknovského výběžku.
V neděli proběhne v 9.30 hodin v kostele sv. Vavřince slavnostní mše svatá za účasti generálního vikáře litoměřické diecéze Mons. Karla Havelky a v 15.00 hodin v rumburském muzeu bude vernisáží zahájena výstava Loreta v proměnách času.

Tisk Tisk | E-mail E-mail