Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Malá policejní akademie je komplexním programem prevence sociálně patologických jevů na základních školách

Tento program vznikl na základě spolupráce preventivně informační skupiny OŘ PČR v Českých Budějovicích s pracovníky skupiny metodiky a prevence Národní protidrogové centrály Policie ČR v Praze. Program vycházel ze současných problémů ve společnosti. Tyto problémy trápí nejen psychology, pedagogy, ale i policisty.
Program zahrnuje otázky týkající se šikany, záškoláctví, agresivity, náboženských sekt, gamblérství, lidských práv, protispolečenských jevů, dětské kriminality, trestního práva, alkoholo-vé a nealkoholové toxikomanie (drogy) a další. Speciální výukové programy jsou zařazeny do hodin občanské a rodinné výchovy. Pedagogové pracují s uvedenými tématy průběžně po celý školní rok.
Děti mají k dispozici pracovní sešity, jejichž prostřednictvím se částečně samostatně a částečně s vyučujícími a policisty seznamují s různými problematikami společensky nežádoucích forem chování.
V děčínském okrese vstoupily do tohoto „experimentu“ tři základní školy. Konkrétně 6. třída Gymnázia v Děčíně, jejíž patronkou je tisková mluvčí OŘ PČR Děčín por. Mgr. Aneta Zdobyláková. Se třídou 6.A ze ZŠ na Náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu pracuje zástupce vedoucího OO PČR Varnsdorf npor. Václav Lacina a o třídu 6.B ze ZŠ U Nemocnice v Rumburku se stará npor. Mgr. Dagmar Žáková z SKPV TEO Rumburk.
Právě v poslední ze jmenovaných tříd proběhla v březnu, na závěr přednášeného celku o agresivitě, tzv. hra na soud. Žáci třídy měli demonstrovat, jak by podle nich pravděpodobně vypadalo soudní projednání pachatelů trestného činu ublížení na zdraví. Dětem byl nastíněn případ, který měly vyřešit. Jednalo se o pachatele, který spolu s dalšími dvěma spolupachateli odcházel z diskotéky. Cestou si „počkali“ na poškozeného, zastoupili mu cestu a po krátké slovní rozepři po něm hodili dlažební kostku, kterou ho zasáhli do hlavy. Poškozený utrpěl zranění – odřeniny hlavy a otřes mozku, se kterým se léčil po dobu jednoho měsíce. Děti si nejprve rozdělily role. Pachatele představovala Veronika Vohryzková, spolupachatele Marek Strejc a Veronika Greschnerová. Poškozeným byl Stanislav Skalický, svědky případu František Škoda, Marek Engelmann a přísedící Ondřej Pimpara a Pavel Sládek. Státní zástupkyní byla Kristýna Žemlová, obhájce obviněných Pavel Weis. Nechyběla ani justiční stráž, která zasahovala proti od soudu prchajícímu pachateli a této role se zhostili žáci Jiří Zábranský, Matěj Řehák a Tomáš Krásný. O probíhajícím jednání vedla podrobný zápis Aneta Kindermannová.
Musím, a to velmi ráda, konstatovat, že se třída s tímto problémem poprala velmi dobře. Žáci přistupovali k úkolu odpovědně, dokonce vyměřili pachatelům i tresty, a to „jménem republiky“. Nezapomněli ani na novou moderní formu trestního postihu – alternativní trest.
Smyslem této hry i celého projektu Malá policejní akademie je hlavně vychovat takovou generaci lidí, kteří by měli smysl pro spravedlnost a respektovali zákony, což by v konečném důsledku mělo přispět v jejich lepší orientaci v životě vůbec.

Tisk Tisk | E-mail E-mail