Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ministr Gandalovič navštívil Šluknovsko

Na pozvání místní organizace ODS Šluknovska přijel v pátek 30. března na návštěvu Šluknovského výběžku ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Ministr projevil zájem blíže se sezná-mit s problematikou lesního hospodářství na Šluknovsku a se stavem lesů po lednové kalamitě.
Jeho první cesta směřovala do areálu velkoškolky lesních dřevin v Krásném Poli u Chřibské, kde mu zástupci firmy Uniles ukázali speciální pěstování sazenic z geneticky původního materiálu Národního parku České Švýcarsko. Tyto sazenice slouží k obnově pů-vodních porostů na celém území parku. Dále se ministr na konkrétních pracovištích zajímal o zpracování dřeva po větrné kalamitě, která jen na Šluknovsku poničila 740 m3.
Na přátelské schůzce se zástupci míst-ních samospráv, s podnikateli a zástupci Střední lesnické školy ve Šluknově, která se konala v Rumburku v restauraci Zámeček, hovořil ministr Gandalovič o dalších tématech. Nejširší diskuze se vedla na téma zlepšení vodohospodářských poměrů Šluknovského výběžku, gigantického projektu za téměř jednu miliardu korun, na kterém se podílela skoro všechna města a obce Šluknovského výběžku a jehož financování a realizaci oddalují průtahy Evropské unie. Ministr upozornil na dvě možné varianty řešení tohoto problému. Jednou z nich je rozdělit celou velkou plošnou akci na jednotlivá města a obce, které by si své vodovody a kanalizace řešily nezávisle na ostatních, nebo celý projekt znovu předložit Severočeské vodárenské společnosti a prostřednictvím kohezního fondu se opět pokusit získat dotace z Bruselu. Ministr Gandalovič by volil druhou variantu. Přesto vyzval k trojstrannému jednání svazek měst a obcí, které jsou účastníky projektu, zástupce Ústeckého kraje a společnosti SVS, aby se pokusili najít jiné možné řešení a společně o jeho financování žádali Evropskou unii.
Zástupci lesnické školy využili příležitosti, aby pohovořili o svých problémech. Tato škola prochází v posledních týdnech bouřlivou proměnou, a to poté, co byla sloučena se střední školou sociální. To je jedna z věcí, se kterou se lesáci musí vyrovnat. Navíc je trápí i to, že se stále nemohou domoci své honitby a polesí. A ještě stále doufají, že se jim podaří získat statut vyšší odborné školy, v níž by získali odborné vzdělání budoucí obchodníci se dřevem. Ministr Gandalovič by tuto aktivitu přivítal. „Dřevo je komodita, která tady vždy bude a se kterou se vždy bude obchodovat. Zatím je tento obchod ryze v rukou ekonomů, ale vzdělaný dřevař s obchodním vzděláním by určitě byl velkou výhodou. Nemohu ale mluvit za Ústecký kraj, protože tato škola se teď potřebuje stabilizovat, ale do budoucna by určitě bylo výhodné tento směr podpořit.“ To potvrdil i krajský radní Robert Šat-ník: „Cílem kraje je podporovat školství ve výběžku, a to nejen školství střední, ale i vyšší odborné, a to přes bakaláře, až po magistra. A lesnická škola v tomto směru je pro nás prioritou.“

Ministrova návštěva skončila v odpoledních hodinách na soukromé zemědělské farmě v Panském u Šluknova.

Tisk Tisk | E-mail E-mail