Rumburští zastupitelé rozdávali peníze

Tištěné noviny 07/2007 | 10. 4. 2007 | Nezařazené

Na svém posledním zasedání schválili rumburští zastupitelé přidělení dotací. Díky tomu tak získala Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk 150 tisíc korun na opravu kostela sv. Bartoloměje na Dobrovského náměstí.
Celkově by v tomto roce mělo být na opravu této významné dominanty Rumburka věnováno 730 tisíc korun, za něž by měly být odvodněny vnější strany zavlhčených zdí kostela a měla by pokračovat oprava střechy. Dalších 150 tisíc věnovali rumburští zastupitelé římskokatolické farnosti na obnovu Loretánské kaple s ambity. Na tutéž akci poskytne ještě v tomto roce 3,837 milionu korun Ministerstvo kultury ČR a farnost věnuje dalších 400 tisíc korun. Za tyto peníze by měla být opravena horní místnost ve frontispiciu, ohradní zeď v jižní části lorety, vnější i vnitřní omítky ambitů, Svaté schody a vitráž v kapli sv. Josefa. V neposlední řadě bude provedeno odvodnění a odvlhčení Santa Casy a restaurátorské práce na klenebních výmalbách ambitů a jejich nároží a restaurace maleb Svatých schodů.
Na základě smlouvy z roku 1999 přiznalo rumburské zastupitelstvo dotaci ve výši 150 tisíc korun na technické a materiálové vybavení a zvýšení úrovně života obyvatel v Domově důchodců Filipov – Nadačnímu fondu Šťastné stáří a dalších téměř 194 tisíc korun Klubu seniorů Rumburk. 300 tisíc korun získala od města Rumburk společnost WHITE LIGHT I. na zajištění provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé v Rumburku.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2007/04/10/rumbursti-zastupitele-rozdavali-penize/