Jak hospodaří město Rumburk?

Tištěné noviny 08/2007 | 9. 5. 2007 | Nezařazené

Za první čtvrtletí tohoto roku město Rumburk hospodařilo opět s přebytkem příjmů nad výdaji ve výši téměř 5,5 milionu korun. Za toto období dosáhly příjmy města celkové výše něco málo přes 67 milionů korun a výdaje přibližně 61,5 milionu korun. K termínu 31. března 2007 mělo město Rumburk na svých účtech 13,16 milionu korun a dalších 25 milionů korun k dispozici z revolvingového úvěru u Komerční banky.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2007/05/09/jak-hospodari-mesto-rumburk/