V Rumburku začaly oslavy 300. výročí vysvěcení a dostavby loretánské kaple

Tištěné noviny 08/2007 | 9. 5. 2007 | Nezařazené

Oslavy třístého výročí vysvěcení a dostavby loretánské kaple v Rumburku byly zahájeny o víkendu 14. a 15. dubna. Půlroční oslavy byly zahájeny mší svatou, koncertním vystoupením s tématem Velikonoc a výstavním a prodejním trhem uměleckých děl různých řemeslníků a výtvarníků. Oslavy, které vyvrcholí 15. září letošního roku, pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk pod záštitou Města Rumburk, Biskupství litoměřického a Ministerstva kultury ČR.
Duchovní rozměr vnesla do počínajících oslav slavnostní mše svatá, kterou o druhé neděli velikonoční v kostele sv. Vavřince celebroval generální vikář litoměřické diecéze Mons. Karel Havelka a rumburští kněží Jozef Kujan a Václav Dvořák. Místní věřící i ti z okolních farností a Spolkové republiky Německo zcela zaplnili chrámový prostor, který v minulosti takřka tři sta let sloužil členům Řádu menších bratří kapucínů z přilehlého kapucínského konventu. Zejména rumburští farníci ocenili přítomnost „svého“ Otce Havelky, rumburského rodáka a absolventa rumburského gymnázia, který si v době studií právě v tomto kostele vyprošoval Boží požehnání.
Ve své promluvě se Mons. Karel Havelka vrátil k vrcholu liturgického roku Velikonocům a probíhající době velikonoční, k radosti ze Zmrtvýchvstání Krista a také k několika desítkám katechumenů, kteří byli v litoměřické diecézi o Velikonocích pokřtěni. Připomněl významná nadcházející církevní výročí – 950 let litoměřické kapituly sv. Štěpána a 80. narozeniny papeže Benedikta XVI., které připadají na 16. dubna. V další části věnované rumburské loretě Mons. K. Havelka zdůraznil, že se jedná o kulturní a církevní památku nejen v rámci naší republiky, ale i v evropském, až světovém měřítku. Je podle něj cenná nejen svou architekturou, ale zejména jako mariánské poutní místo a místo setkávání věřících, které přetrvalo po celou její třísetletou existenci. Ocenil, že se objekt lorety odborně a systematicky již několik let opravuje a je přístupný veřejnosti. Již dlouho kostel sv. Vavřince nepamatoval tak slavnou mši svatou.
Přispěl k ní i Filipovský chrámový sbor, který liturgii pod vedením sbormistryně Martiny Bogarové provázel zpěvem České mše od Vojtěcha Říhovského, na varhany hrál Jiří Chlum.
Při následné prohlídce loretánské kaple generální vikář K. Havelka zavzpomínal na rok 1979, kdy jako student teologie strávil tři týdny v Rumburku a coby průvodce provázel zájemce o prohlídku lorety. „Mons. Karel Havelka poděkoval za pozvání do Rumburku a přivítal aktivity spojené s oslavami 300. výročí posvěcení loretánské kaple. Současně vyjádřil přání, aby znovu liturgicky ožil kostel sv. Vavřince a loretánská kaple,“ shrnul setkání páter Jozef Kujan.
Součástí zahájení oslav bylo sobotní padesátiminutové vystoupení skupiny historické hudby Řemdih z České Lípy v kostele sv. Vavřince, při němž si posluchači poslechli fragment gotických Matoušových pašijí a písně z doby velikonoční. Zajímavostí bylo troubení z nádvoří loretánského areálu, které připomnělo někdejší loretánské církevní slavnosti, doprovázené kdysi zvukem trubek a tympanonů.
Posluchači si mohli poslechnout upravené historické skladby autorů ze Šluknovského výběžku. Nedělní slavnostní vernisáží začala v rumburském muzeu výstava Loreta v proměnách času.

loreta2

Duchovní rozměr vnesla do oslav mše svatá, kterou v kostele sv. Vavřince celebroval generální vikář litoměřické diecéze Mons. Karel Havelka (vlevo) a rumburští kněží Jozef Kujan (vpravo) a Václav Dvořák. Foto: D. Zápotocký

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2007/05/09/v-rumburku-zacaly-oslavy-300-vyroci-vysveceni-a-dostavby-loretanske-kaple/