Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Gymnázium vychovává moderní Evropany

Gymnázium Rumburk pořádalo v třetím dubnovém týdnu na své půdě mezinárodní setkání učitelů a žáků středních škol z pěti evropských zemí. Kromě českého Rumburku se tohoto setkání účastnila i gymnázia z německého Ellwagenu, řecké Soluně, italského Milána a z města Hove ve Velké Británii.
Studenti těchto škol zde prezentovali výsledky své více jak dvouleté práce zaměřené na ochranu životního prostředí, kterou v rámci projektu Comenius podporuje a spolufinancuje Evropská unie.
Hlavním organizátorem této mezinárodní spolupráce mezi partnerskými středními školami je ředitel rumburského gymnázia Mgr. Roman Kroutil. „Naše škola již několik let úzce spolupracuje s několika školami z Německa a Anglie a tato spolupráce se především studentům velice vyplácí. Otevírají se jim nové obzory a možnosti a i to byl jeden z důvodů, proč jsme před čtyřmi roky přijali nabídku spolupráce gymnázia v Ellwagenu na mezinárodním studentském projektu Nature for the next generation of Europeans, tedy Příroda pro příští generace Evropanů,“ vysvětluje Mgr. Roman Kroutil.

Do projektu postupně vstoupily ještě další tři školy. Nebylo to příliš mnoho účastníků na jeden projekt?
„Počet pěti škol je optimální. Každá škola si v rámci obecného zadání zvolila svůj konkrétní výzkumný úkol. Například Němci se zabývali testováním kvality vody ve svém městě. Jejich práce byla zaměřena na chemii a biologii. Angličtí studenti zase řešili problém dopadu turistiky na změny půdy v Národním parku Seven Sisters. My jsme se zaměřili na sociologický průzkum a zpracování dat.“
Jak jde dohromady sociologie a životní prostředí? Čeho se konkrétně váš úkol týkal?
„Před sedmi lety byla v souvislosti se vznikem NP České Švýcarsko vypracována sociologická studie, která mapovala, jaký dopad na obyvatelstvo bude zřízení parku mít, jaká jsou očekávání obyvatelstva a návštěvníků NP, jaké obavy mají místní obyvatelé, jaký vliv park bude mít na zaměstnanost, kvalitu života lidí a podobně. My jsme udělali srovnávací studii, která měla potvrdit nebo vyvrátit původní informace, popř. je doplnit.“ Jaký tedy měla, zejména pro vaše studenty, tato práce efekt?
„První krok, který museli naši studenti udělat, bylo nastudovat základy sociologie a zjistit jak takový průzkum probíhá. Studenti se museli seznámit s původní studií a na jejím základě sestavit nové dotazníky, a to ve třech jazykových mutacích – kromě češtiny i v angličtině a němčině. Samotná distribuce dotazníků v národním parku prověřila jejich schopnost sociální interakce. Předposledním krokem bylo statistické zpracování údajů a jejich interpretace. Výsledky naší práce budou v anglické jazykové verzi k dispozici veřejnosti ve formě brožury, která bude předána také všem asociovaným partnerům. Brožura bude vytištěna v češtině i angličtině. Důležitým prvkem projektu je prezentování průběhu práce a výsledků v partnerských školách. Z toho je jasně vidět, že úkol nebyl vůbec jednoduchý.“
Vyplatí se Evropské unii takovéto projekty financovat a podporovat? Vždyť tento průzkum mohl proběhnout i bez její podpory?
„Ale tady nešlo jen o práci na projektu. Smysl tohoto projektu je v bližším poznávání jednotlivých evropských zemí, v rozšiřování možností mladých lidí více poznat svět, ve kterém nyní žijí, ale který budou za pár let utvářet.
Tato spolupráce přinesla studentům mnohem víc. Během dvou let poznali všech pět zúčastněných zemí, poznali, co to je Evropa, pochopili, že jakýkoliv krok jedné země ovlivňuje životy lidí v zemi druhé. Navíc si rozšířili jazykové schopnosti, navázali přátelství, která jim možná pomohou v jejich profesním nebo osobním životě a možná někdy v budoucnu přinesou užitek i statisícům jiných lidí. To je smyslem programu Comenius.

Naší snahou není jen do dětí dostat co nejvíce teoretických informací. Snaží-me se vychovat je tak, aby byli schopni obstát v praktickém životě, aby si byli hned po skončení školy vědomi své zodpovědnosti za sebe, za své blízké, ale i za svět, ve kterém žijí. Myslím, že nejlépe to vystihl Dr. Hermann Rieger, který na rumburském pracovním setkání řekl, že nevychováváme jen mladé a moderní Čechy, Němce, Angličany, Řeky nebo Italy, ale že vychováváme především zodpovědné Evropany, lidi, kteří možná jednou zasednou ve vládách svých zemí nebo v evropském parlamentu, kteří budou vládnout průmyslu, vědě nebo ekonomice a na nás je, abychom je pro tyto náročné úkoly zodpovědně připravili, abychom jim ukázali cestu, naučili je myslet nejen na sebe a své zájmy, ale aby byli schopni vnímat celou Evropu jako svou velkou, pestrou a krásnou zemi, pro kterou budou ochotni vydat ze sebe to nejlepší.“
Takže setkání v Rumburku nebylo první?
„Nebylo ani první ani poslední. Scházíme se již dva roky, pokaždé v jiné zemi a pokaždé s jiným programem. Zahraniční studenti byli u nás na návštěvě téměř týden. Stačili si prohlédnout město, přijmout pozvání starosty Ing. Sykáčka na oběd, udělat si výlet do Hřenska a k Pravčické bráně. A ještě zbylo dost času na práci. Za několik dní jim oplatíme jejich návštěvu v Miláně, kde bychom měli dohodnou závěrečnou podobu publikace, která by měla shrnout celý projekt Nature for the next generation of Europeans a práce všech pěti škol.
Až tento tříletý maratón skončí, co bude dál? Nebude se vám stýskat?
Ani ne, protože již teď připravujeme další zajímavý projekt. Ten by se měl věnovat tomu, co Evropu spojuje, např. architektura, umění nebo věda.

studenti

Čeští účastníci mezinárodního projektu Nature for the next generation of Europeans doprovodili své zahraniční kolegy na výletě do Národního parku České Švýcarsko. Foto: gym

Tisk Tisk | E-mail E-mail