Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Informace a zajímavosti z Odboru dopravy Městského úřadu Rumburk

Povinná výměna řidičských průkazů

Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2007.
K 1. 1. 2007 mělo být v našem správním obvodu vyměněno 3.633 řidičských průkazů. K 31. 3. 2007 zbývá k výměně 3.271. Z těchto čísel je patrné, že většina řidičů si nechává výměnu na poslední chvíli. Chtěla bych upozornit na to, že nyní je nejvhodnější doba na splnění této zákonné povinnosti. V současné době je čekací doba na registru řidičů několik minut, v závěru roku to bude několik hodin.
K výměně řidičského průkazu potřebujete platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), jednu fotografii a řidičský průkaz, kterému bude končit platnost. Řidiči starší 60 let si přinesou potvrzení o lékařské prohlídce, tzv. Posudek o zdravotní způsobilosti. Výměna je osvobozena od správního poplatku a nový řidičský průkaz je vyhotoven do 20 dnů. V závěru roku však lhůta 20 dnů nebude garantována.
Pokud si řidič nestihne provést výměnu řidičského průkazu, stává se jeho doklad od 1. ledna roku 2008 neplatným. Řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se jeho držitel vystavuje nebezpečí spáchání přestupku, za což mu hrozí pokuta do 5 tis. Kč.

Bodový systém

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rumburk bylo k 31. 3. 2007 našimi řidiči posbíráno celkem 2.119 bodů, což je 11,47 %. Maximální počet 12 bodů již má šest řidičů. Ve srovnání s Varnsdorfem, kde řidiči posbírali 697 bodů (5,9 %), je toto číslo opravdu alarmující.

Pojištění odpovědnosti z aškodu způsobenou provozem vozidla (zák. 168/1999 Sb.)

Tímto zákonem se upravují podmínky pojištění vozidel. Pojišťovny sdělují Kanceláři pojistitelů údaje o vzniku, změně a zániku pojištění. Nesplnění povinnosti podle tohoto zákona ozna-muje Kancelář prostřednictvím Centrálního registru vozidel orgánu evidence příslušnému podle místa trvalého pobytu nebo sídla vlastníka tuzemského vozidla, který na základě tohoto oznámení zahájí správní řízení, ve kterém v závislosti na zjištěných okolnostech rozhodne o udělení pokuty. V této souvislosti chci řidiče upozornit na povinnost odevzdat registrační značky a osvědčení o registraci vozidla na registr vozidel, pokud vozidlo nemá uzavřeno zákonné pojištění. Pojistka musí být uzavřena do 14 dnů po skončení předchozí a pokud není uzavřena, je třeba v této lhůtě odevzdat značky.
Pokud tak vlastník nebo provozovatel vozidla neučiní, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena sankce do 10 tis. Kč. Pokud fyzická osoba provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti, lze jí uložit pokutu do 20 tis. Kč nebo zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku. V současné době mnoho řidičů, kteří jsou pozváni na základě oznámení Kanceláře pojistitelů, tvrdí, že o povinnosti odevzdat registrační značky nejsou informováni. Neznalost zákona však neomlouvá a proto si zkontrolujte pojištění svého vozidla.

Tisk Tisk | E-mail E-mail