Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Josífek pomáhá postiženým dětem

Již druhým rokem pracuje při Agentuře Pondělí program Josífek určený dětem a mladým lidem z Rumburku a jeho okolí, které jsou zatíženy těžkým fyzickým nebo mentálním postižením. Smyslem programu je především zprostředkovat těmto dětem setkání s jejich vrstevníky a smysluplné využití volného času, který by jinak trávily v izolaci.

Středeční odpoledne využívají děti, které jsou většinou žáky speciálních škol a které mimo školu nemají možnost navštěvovat kroužky a provozovat běžné dětské aktivity. Zde tedy společně sportují, hrají arteterapeutické hry, věnují se nácviku komunikačních a sebeobslužných dovedností.
Podle možností se zúčastňují kulturních a společenských akcí v Rumburku a blízkém okolí. Tento program je veden speciální pedagožkou, které pomáhají dobrovolné asistentky – žákyně Střední zdravotnické školy v Rumburku. Každé dítě má svou asistentku, která mu dokáže pomoci s činností, kterou samo nezvládne.
Pátek je určen dětem, které dosud nenavštěvují (případně jen v omezené míře) školské zařízení. Cílem pátečních schůzek je kromě rozvoje dětí na základě individuálních plánů také odlehčení rodinám, které o dítě obětavě pečují. K dispozici je jim zkušená sociální pracovnice.
Díky úzké spolupráci asistentů Agentury Pondělí se daří zachovat návaznost a prostupnost s ostatními programy a klienti tak mají větší šanci plynule přejít do jiných aktivit provozovaných Agenturou. Rodiče také mohou konzultovat své problémy s psycholožkou.
Projekt Chceme žít a pracovat jako vy, jehož součástí je program Josífek, je spolufinancován Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu.
Zbývá dodat, že v současné době Josífek rád přivítá nové kamarády. Bližší informace přímo v Agentuře Pondělí či na telefonních číslech 412 334 046, 606 670 530 (PaeDr. Jana Veselá).

Tisk Tisk | E-mail E-mail