Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Po padesáti letech se do lorety vrátili kapucíni

Když v padesátých letech minulého století nedobrovolně opouštěl zdi kapucínského kláštera v Rumburku jeho poslední kvardián Leonard, zdálo se, že zanikne i tato výjimečná, téměř tři sta let stará stavba a že zanikne i tento prastarý řeholní řád. Naštěstí se podařilo moudrým a osvíceným lidem budovy kapucínského kláštera zachovat, včetně největšího pokladu – loretánské kaple. A nezanikl ani Řád menších bratří kapucínů, kteří po dlouhých padesáti letech přijeli do bývalého rumbur-ského kláštera na neoficiální návštěvu.
Delegaci vedl nejvyšší představený řádu kapucínů provinciál Jozef Timko, kterého doprovázel kvardián Kláštera kapucínů Praha P. Josef Gabarik a pracovníci pražské lorety. Objektem loretánských ambitů a samotnou svatou chýší je provázela paní Barbora Hildebrandtová, která je zaujala rozsáhlým a velmi zajímavým výkladem. Bývalým klášterem, v němž dnes sídlí rumburská městská knihovna, kapu-cíny provedla ředitelka Květoslava Cándríková. Delegace dále pokračovala v prohlídce města a den zakončila v rumburském muzeu, kde právě probíhá výstava Loreta v proměnách času.
Dubnová návštěva nejvyšších představených řádu kapucínů měla souvislost s přípravami oslav 300 let rumburské lorety a v průběhu oslav, tedy 4. srpna, provinciál Timko ještě do Rumburku jednou zavítá na církevní slavnost.

kapucini_0

Nejvyššího představeného řádu kapucínů provinciála Jozefa Timka (vlevo) provázel při jeho návštěvě rumburské lorety i P. Josef Kujan, představitel římskokatolické církve v Rumburku. Foto: gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail